Vakanties schooljaar 2016-2017 staan op de website

Onder "kalender" staan alle vakanties van het volgend schooljaar. Speciale vrije dagen, zoals studiedagen, zijn nog niet bekend.

Print