Basisprincipes van het Daltononderwijs

Het Dalton onderwijs richt zich op een aantal basisprincipes. Uitgaande van het kind dat graag speelt, zich in zijn spel opdrachten stelt en bij zijn spel nu eens niet en dan weer wel het gezelschap van kameraadjes zoekt:

Verantwoordelijkheid

Tijdens het werken aan de taak (tijdens de taakuren) bepaalt een leerling zelf waar, wanneer, hoe en in hoeveel tijd hij aan de uitwerking ervan werkt. Dit gaat gepaard met een zekere mate van vrijheid, maar altijd gekoppeld aan een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef. De groepsleerkracht begeleidt de kinderenbij het nemen van die verantwoordelijkheid.

Zelfstandigheid

Uit de ontwikkelingspsychologie blijkt dat kinderen actief en zelfontdekkend bezig willen zijn. Zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid sluiten hier goed op aan.

Leerkrachten geven tijdens de (groeps)instructie een mogelijke richting aan om tot een oplossing te komen. Vervolgens gaan de leerlingen hier tijdens de taakuren zelf mee aan de slag. Het takenpakket wordt zo samengesteld dat deze past bij het niveau en de mogelijkheden van de individuele leerling. Het leerplezier wordt op deze manier vergroot.

Samenwerking

De onderlinge samenwerking is een van de belangrijkste principes van het Daltononderwijs. Ook in de maatschappij moet men kunnen samenwerken, werken in teamverband.

Naast zelfstandig werken aan taken stimuleert het Daltonprincipe leerlingen om taken samen op te pakken en groepswerk te doen. Zo ook het begeleiden van andere leerlingen in de eigen of in een andere groep middels tutoring.Terug naar: Daltononderwijs