Over Daltononderwijs
Over ons onderwijs

Nakijken

Zelf nakijken daar leer je van

Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van de kinderen. De kinderen moeten zich realiseren dat je je werk nakijkt om er iets van te leren. De leerkracht controleert en ondersteunt dit proces en maakt duidelijke afspraken met de kinderen. Het ene kind geeft er blijk van al heel zelfstandig en goed te kunnen nakijken, terwijl de ander onzorgvuldig is of liever de antwoorden overschrijft.

Vanaf groep 1 leren de kinderen zelf nakijken. Daar begint het met het zelf controleren van bijvoorbeeld puzzels. De leerkracht bepaalt soms nog samen met de leerling of een werkje klaar is om te kunnen worden afgekleurd.  Vanaf groep 3 gaan de kinderen af en toe het keuzewerk zelf nakijken.  En vanaf groep 5 mogen ze bepaalde reken en taallessen zelf nakijken. De kinderen leveren al het werk in bij de leerkracht, deze kijkt het rekenen steekproefsgewijs na.

De toetsen worden door de leerkracht nagekeken, niet door de leerlingen. Evenals Spelling en begrijpend lezen.
Print