Over Daltononderwijs
Over ons onderwijs

Meervoudige intelligentie

Wij gaan ervan uit dat kinderen allemaal op hun eigen gebied slim zijn en dat ze hun slimheid willen ontwikkelen. Daarom willen we kinderen de mogelijkheid geven, naast het cognitieve, ook zijn of haar eigen intelligentie te ontwikkelen. We geven het kind die mogelijkheid binnen de keuzetaak.

Eigen keuze

Minimaal één keer per week bieden wij kinderen de mogelijkheid te kiezen wat ze willen. We bieden daarbij activiteiten aan volgens het principe van de meervoudige intelligentie (elk kind is slim op zijn of haar eigen gebied). Binnen de taak worden kinderen uitgenodigd en uitgedaagd zelf met ideeën te komen over wat ze willen bereiken.
Zo organiseren we met het kind de meest uiteenlopende activiteiten! Ook maken we graag gebruik van de expertise van ouders en vrijwilligers.

De acht intelligenties zijn:

Woordknap, Rekenknap, Kijkknap, Muziekknap, Beweegknap, Natuurknap, Mensenknap, Zelfknap. 
Print