Over ons onderwijs
Over Daltononderwijs

Huiswerktips

Algemeen

 • Zorg voor goede omstandigheden: Het kind moet zich prettig voelen. Sommige kinderen werken het prettigst in een rustige eigen kamer, een ander aan de eettafel met een zacht muziekje op de achtergrond. Altijd moet de omgeving zo “prikkelarm”zijn dat er geconcentreerd gewerkt kan worden. Bespreek dit met uw kind. Beelden, een tv die aanstaat, leiden altijd af. Rustige muziek, waar niet doorheen gepraat wordt, kan wel goed werken. Moet er hardop worden geoefend, dan is muziek ook storend.
 • Toon belangstelling, luister: door belangstelling te tonen, ondersteun je je kind. Geef aan dat je wil helpen, maar dring je hulp niet op. Kinderen voelen het verschil tussen “belangstelling” en “controle” haarscherp aan. Toon niet alleen belangstelling voor resultaten, maar voor van alles dat er op school gebeurt, proefwerken, feesten, optredens, sportdagen enz.
 • Vraag naar de planning: vaak zijn er meerdere taken voor een week. Vraag of het kind dit al heeft gepland of dat er hulp bij nodig is. U als ouder heeft overzicht over de bijzondere dingen in de week: trainingen, naar oma, gitaarles. Help bij het plannen door dit zichtbaar te maken. (Dalton)
 • Geef zelfvertrouwen: door te helpen met overhoren kunt u uw kind ondersteunen. Maar, dan moet de stof wel eerst ‘zitten”.
 • Wees en blijf geduldig en positief. “Je hebt er 8 goed” werkt echt beter dan “Je weet er nog 2 niet”. Samen zoeken naar een betere manier van leren als het niet lukt ondersteunt bijzonder. Uw kind krijgt dan echt het gevoel er niet alleen voor te staan.
 • Probeer er achter te komen waarmee uw kind geholpen wil worden: sommige kinderen willen helemaal niet overhoord worden. Het is toch zijn/haar verantwoordelijkheid! Blijken de resultaten achter te blijven, dan kunt u altijd nog praten met uw kind.
 • Ga eens met uw kind naar de bibliotheek. Maak het daar wegwijs. Informatie uit boeken halen blijft noodzakelijk en is vaak beter op niveau. 

Huiswerktips per vak

Topografie

 • Begin met de plaatsen, als het er veel zijn, maak dan groepjes van 5;
 • Daarna de wateren en provincies, gebieden;
 • Overhoor steeds na het leren;
 • Beter 10x 10 minuten leren, dan éénmaal een uur!
 • Oefen de topografie elke dag;
 • Oefen de schrijfwijze.

Tafels leren

 • Leer één tafel per keer;
 • Begin met het oplezen van de tafel;
 • Vervolg met het opdreunen van de tafel;
 • Overhoor de tafel als laatste door elkaar;
 • Doe dat niet éénmaal, maar vaak. 

Lezen

 • Als een kind moet lezen (een boek of tekst) kan een ouder overhoren door te vragen naar: WIE, WAAR, WAT, WANNEER, WAAROM EN HOE?
 • Als een kind hierop antwoord kan geven heeft het de tekst goed begrepen;
 • Bespreek de moeilijke woorden. Zijn er afbeeldingen nodig, gebruik kan Google afbeeldingen. Visueel maak je veel duidelijk. Zijn woorden erg lang, laat het kind kijken of het afzonderlijke delen van een woord wel begrijpt;
 • Kinderen met dyslectie vinden teksten vaak te lang. Lees hen een deel voor.

Rekenen

De manier van uitleg van rekensommen kan verschillen van de manier die u als ouder leerde. Op de schoolwebsite staan handelingswijzers hiervoor.Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk. 
Bij redactiesommen (verhaalsommen) kun u het kind laten tekenen wat het leest. Dit geeft beter begrip om tot de oplossing te komen.

Engelse woordjes leren

 • doe dit altijd hardop; 
 • eerste Nederlands-Engels, daarna andersom;
 • doe het in delen van 10 woorden;
 • meerdere keren hardop, daarna het Engels bedekken;
 • elke dag 10 minuten;
 • ook op de spelling wordt gelet;
Handreikingen rekenen, ontleden en werkwoordspelling 

Print