Over ons onderwijs
Over Daltononderwijs

Als het niet lekker loopt op school

Met de meeste kinderen gaat het goed op Daltonschool Oegstgeest. Soms gaat het echter niet zo goed. Het is daarom belangrijk om alert te zijn voor problemen. Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt dit in een gesprek met de leerkracht aangeven.
Ook de leerkracht kan met u een gesprek aangaan. Leerkrachten zien de kinderen iedere dag. Daarnaast kunnen ook toetsresultaten aanleiding geven om met u in gesprek te gaan over uw kind.

Complexe problematiek

De coördinator leerlingenzorg, ook wel intern begeleider genaamd, wordt ingeschakeld als er sprake is van complexe problematiek of als de problemen niet duidelijk zijn. U wordt als ouder meteen betrokken.

Tijdens een gezamenlijk gesprek bespreken we naar alle ontwikkelingsgebieden van uw kind. We brengen de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische, didactische en taalontwikkeling in kaart.
Ook nemen we de werkhoudingsaspecten zoals concentratie, volgehouden aandacht, motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid, verzorging onder de loep. Deze aspecten spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van mogelijke problemen.

We geven veel aandacht aan wat er goed gaat. Wat de sterke punten zijn van uw kind en hoe we deze kunnen gebruiken. We geven aandacht aan de onderwijsbehoeften van uw kind en hoe kunnen wij het onderwijs zo kunnen inrichten dat aan die behoeften wordt voldaan. Wij zoeken naar wat wel werkt.

Inschakelen derden

Als er meer informatie nodig is, kunnen we derden inschakelen. Daltonschool Oegstgeest heeft een goede relatie met Onderwijs Advies.
Zonodig schakelen we andere partijen in zoals:
Wij vinden het belangrijk dat de interactie tussen ouders en school vanaf het eerste uitspreken van zorg transparant is. U de ouder en wij, Daltonschool Oegstgeest, hebben een gemeenschappelijk doel: Ervoor zorgen dat uw kind zich goed ontwikkeld.
Print