Over ons onderwijs
Over Daltononderwijs

Het portfolio

Een van de doelen binnen het Daltononderwijs is kinderen zoveel mogelijk eigenaar maken van hun eigen ontwikkeling. Dit verhoogt hun motivatie en betrokkenheid. Wij gebruiken hiervoor onder andere het portfolio.

Trots

Het portfolio bevat een selectie uit het werk van de leerling. Het gaat dan om bijvoorbeeld een keuze uit het werk waar de leerling trots op is. Het kan gaan om mooie tekeningen, goed gemaakte proefwerken, tafeldiploma's, foto's van werkstukken, PowerPoint presentaties van spreekbeurten of boekbesprekingen (in de digitale portfolio's), reflecties van leerlingen op bepaalde Daltonaspecten.

In de onderbouw wordt het portfolio vaak "trotsboekje" genoemd.
In de bovenbouwgroepen houden kinderen een digitaal portfolio bij in Google Drive. Zij kunnen het dan thuis aan hun ouders laten zien op tablet of laptop. In die klassen zijn tablets aanwezig om foto's te maken die direct kunnen worden geüpload naar hun eigen Google Drive. 

Ontwikkeling

Leerkrachten hebben ook een inbreng in het portfolio. Omdat wij een Daltonschool zijn, geven wij de leerlingen regelmatig vragenlijsten die zij moeten invullen. Deze vragenlijsten gaan bijvoorbeeld over de Daltonprincipes zoals verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. Door dit aan het begin en eind van het schooljaar te doen, wordt ontwikkeling zichtbaar. 

Aan het eind van het schooljaar nemen de leerlingen de papieren portfolio's mee naar huis. 
Print