Over ons onderwijs
Over Daltononderwijs

Engelstalig onderwijs

Op Daltonschool Oegstgeest bieden wij de kinderen vanaf groep 1 Engels aan.
Dit doen wij omdat:
  • kinderen een tweede of derde taal het beste kunnen leren tot de leeftijd van 12 jaar;
  • leerlingen in het basisonderwijs veel gemotiveerder zijn om een vreemde taal te leren dan leerlingen in het voortgezet onderwijs;
  • kinderen leren makkelijker taalstructuren te doorzien. Het taalgebied in de hersenen wordt meer gestimuleerd. Hierdoor neemt hun inzicht in taal in het algemeen toe. Dit zorgt er weer voor dat kinderen later makkelijker nieuwe talen leren.
  • kinderen meer respect krijgen voor andere talen en culturen en met meer zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden.
  • de drempel om met anderstaligen in contact te komen lager wordt.
Alle reden dus om zo vroeg mogelijk met Engels in het basisonderwijs te beginnen!

Een praatje maken

In de lessen Engels leggen we de nadruk op het communiceren en het kunnen gebruiken van gangbare woorden en begrippen. Het is tenslotte heel fijn als je in de vakantie met je vrienden een praatje kunt maken en zelf een ijsje kunt kopen.

Tijdens de lessen Engels motiveren en stimuleren we de kinderen voortdurend. Er is een duidelijke, doorgaande leerlijn met concrete leerdoelen voor de basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven.
De leerkracht zorgt voor een veilig en vertrouwde leeromgeving zodat de kinderen het vertrouwen krijgen om de taal te spreken. Waarbij het belangrijker is om te communiceren dan een taal foutloos te spreken. 

Print