Over ons onderwijs
Over Daltononderwijs

CITO Toetsen

Op de Daltonschool Oegstgeest volgen we de leerlingen op de voet. Dit doen wij in de eerste plaats door observatie in de klas. 

In groep 1 en 2 maken wij gebruik van het observatie-instrument Leerlijnen jonge kind.

CITO toetsen

Wij hanteren CITO-toetsen voor de volgende ontwikkelingsgebieden:
Lezen, zowel op woordniveau als op zinsniveau.    
Rekenen en wiskunde
Begrijpend lezen
Spelling

De resultaten van de cito toetsen zijn onderwerp van de leerlingbesprekingen van de intern begeleider met de leerkrachten. In die gesprekken wordt na analyse van de toetsresultaten bekeken welke interventies nodig zijn voor de leerlingen die een lV of V scoren voor de toetsen.

Eindtoets

In groep 8 wordt in februari wordt door de school het definitieve schooladvies gegeven. In april maken de leerlingen de Eindtoets. Deze wordt digitaal afgenomen. De uitslag van de CITO eindtoets kan ervoor zorgen dat een advies nog naar boven wordt bijgesteld. Het advies van de school is leidend.Print