Afspraken en Regels

Op school zijn ook afspraken en regels nodig.

Op de pagina's in het menu vind je de belangrijkste afspraken. Als je een regel niet weet, denk dan ook goed zelf na of je kunt bedenken of iets mag of niet.