Chromebook gebruik

We willen graag dat er netjes met de Chromebooks wordt omgegaan. Het zijn dure apparaten en het is vervelend als ze het niet doen door verkeerd gebruik.

Onder een nette omgang verstaan we:

 • Niet met eten en/of drinken bij de Chromebook.

 • Wanneer we lopen is de Chromebook dicht en houden we hem met twee handen vast.

 • Tijdens het eten en drinken is de Chromebook dicht en ligt het op de afgesproken plaats. 
 • We gebruiken de Chromebooks met de platte kant op de tafel.

Afspraken over het gebruik van de Chromebook

 • We gebruiken de Chromebook alleen voor de opdrachten van school.

 • Zoek op internet alleen naar onderwerpen die met school te maken hebben.

 • E-mail op school alleen over onderwerpen die met school te maken hebben.

 • Vraag de leerkracht om toestemming als je op Google wilt.

 • Spelletjes mogen niet worden gedaan, behalve via de yurls site dso.yurls.net. Hier kun je educatieve spelletjes vinden.

 • Chatten is verboden. Ook via spelletjessites.

 • Ga voorzichtig om met persoonlijke informatie.

 • Als om je naam gevraagd wordt, vraag dan eerst toestemming aan de leerkracht.

 • Als gevraagd wordt om iets te downloaden of te installeren, vraag dan eerst toestemming.

 • De geschiedenis van het gebruik van de laptop kan niet worden gewist. We kunnen je vragen om even in te loggen zodat we kunnen kijken of er geen vreemde dingen gebeuren op je Chromebook.

 • Geloof niet alles wat je op het Internet ziet of leest.

 • Kom je echt per ongeluk op ongewenste sites (bloot, seks, geweld of grof taalgebruik) zeg je dat direct aan de leerkracht.

 • Als er slecht gebruik wordt gezien, kan de toegang tot de computer worden beperkt. Het bewust bezoeken van ongewenste sites zal worden gemeld bij de directeur. Deze zal je ouders inlichten.