Omgaan met elkaar

Als er veel mensen bij elkaar zijn, zijn er regels nodig om op een fijne manier met elkaar om te gaan.

Eigenlijk is er één hoofdregel: Je helpt jezelf en anderen het best door rekening met elkaar te houden

Hieronder staan de regels verder uitgewerkt per ruimte waar je bent:

In de klas:

 • Er praat er één tegelijk in de klas: de leerkracht of een leerling!
 • De leerkracht wordt met juf/meester aangesproken.
 • Ik praat met respect
 • Ik praat rustig.
 • Ik loop rustig in de klas.
 • Ik eet zittend.
 • Er gaat er één tegelijk naar het toilet.

Op het Daltonplein en in de gangen:

 • Ik loop rustig.
 • Ik werk in de ochtend helemaal stil.
 • Ik spreek in de middag met liniaalstem.
 • Ik werk rustig.
 • Er wordt maximaal door 2 kinderen samengewerkt.

Op het buitenplein:

 • Als de bel gaat, ga ik snel en rustig in de rij staan.
 • Er wordt niet gevoetbald.
 • Ik mag met maximaal 5 kinderen op de grote schommel.
 • Als het net over de zandbak zit blijf ik er uit.
 • Ik houd rekening met anderen.
 • We spelen rustige spelletjes!

GSM-gebruik:

 • Ik mag mijn GSM niet gebruiken op school
 • Ik mag mijn GSM bij de overblijf gebruiken om muziek te luisteren.
 • Ik mag nooit foto's of films maken met mijn GSM
 • Ik mag mijn GSM gebruiken als de leerkracht daar om vraagt.

Computergebruik:

 • Ik gebruik de computer om er iets mee te leren.
 • Ik ga op school niet op Facebook, Youtube, Twitter.
 • Ik geef nooit mijn naam en adres of wachtwoorden aan iemand die ik niet ken door.
Deze regels gelden ook voor de overblijvers.