Samenwerken

Als je gaat samenwerken met één of meerdere kinderen zijn dit de belangrijkste zaken om rekening mee te houden

 • je gebruikt elkaars naam
 • je kijkt elkaar aan tijdens het praten
 • je reageert vriendelijk op elkaar.
 • je geeft elkaar de gelegenheid om mee te doen.
 • je durft inbreng te hebben.
 • je praat duidelijk, zodat andere je verstaan.
 • je werkt mee aan de groepsopdracht.
 • je luistert naar elkaar.
 • je laat elkaar uitpraten.
 • je accepteert de inbreng van een andere.
 • je blijft bij je groepje.
 • je praat en werkt rustig.
 • je deelt materiaal met elkaar.
 • je praat om de beurt.
 • je werkt aan de taak door tot deze af is.

Als je hier rekening mee houdt, en dat valt echt niet altijd mee, zul je succesvol samenwerken.

Evaluatie en Reflectie

Als je klaar bent met de samenwerkingsopdracht kun je je de volgende vragen stellen:

 • Hoe is het samenwerken gegaan?
 • Heeft iedereen zijn rol gehouden?
 • Wat ging goed bij het samenwerken?
 • Wat ging er minder?
 • Wat zou je de volgende anders doen?
 • Wat heb je van de anderen geleerd?
 • Hoe ging het elkaar aankijken als je met de anderen praatte?
 • Vond ik het prettig om zo te werken?
 • Had het zin om deze opdracht samen uit te voeren?