Portfolio

In je portfolio bewaar je schoolwerk waar je trots op bent. In de onderbouw wordt het portfolio vaak "trotsboekje" genoemd.  


In de bovenbouwgroepen houd je een digitaal portfolio in Google Drive. Dit kun je thuis laten zien aan je ouders via tablet of laptop. 

Meer lezen over het portfolio