Werkstuk

Vanaf groep 5 maak je een of meerdere werkstukken per jaar. Bij het maken van een werkstuk leer je: 
  • Een onderwerp kiezen en hierbij verbindingen maken (woordspin).
  • Informatie uit verschillende bronnen verzamelen en ordenen  (bibliotheek, webpagina’s, interview).
  • Informatie in eigen woorden verwerken.
  • Je woordenschat uitbreiden (door moeilijke woorden op te zoeken).
  • Zoeken naar relevante illustraties (van internet, bibliotheek, mediatheek) en deze op de juiste plek gebruiken. 
  • Werken met een stappenplan
  • Op een overzichtelijke manier tekst en illustraties rangschikken.
  • Opmaak in Google documenten maken, inclusief het invoegen van titels, plaatjes, bijschriften, paginanummering, paragrafen.
  • Lay out maken in Google Documenten.
  • In groep 7 en 8 om een Google presentatie/Prezi te maken.