Toelatingsbeleid

De groepen 1 en 2 starten aan het begin van het schooljaar met ongeveer 20 leerlingen. In de loop van het schooljaar komen er nog kinderen bij.
Vanaf groep 5 geldt per jaargroep een maximum van 43 kinderen
Wanneer voor een jaargroep 43 leerlingen of meer zijn aangemeld, treedt plaatsingsbeleid in werking.  Bij 43 leerlingen kunnen er combinatiegroepen worden gemaakt. Dit is de laatste jaren nooit nodig geweest.

Als kinderen niet op Daltonschool Oegstgeest geplaatst kunnen worden, dan is er de garantie dat zij in ieder geval geplaatst kunnen worden op een andere openbare school in de gemeente Oegstgeest.


Plaatsingsbeleid

Het plaatsingsbeleid is bedoeld om het aantal leerlingen per jaargroep aan een maximum te binden. Hiervoor gelden de volgende criteria:
  • Als kinderen een broertje of zusje op Daltonschool Oegstgeest hebben worden zij natuurlijk op school geplaatst.
  • Ook kinderen die in de nabijheid van de school wonen, in de wijken Haaswijk en Morsebel worden geplaatst.
  • Hierna wordt bekeken of kinderen geplaatst kunnen worden die in de wijken wonen die grenzen aan Haaswijk en Morsebel.
  • Kinderen die in overige gebieden in Oegstgeest wonen komen dan aan de beurt voor plaatsing. 
  • Daarna kinderen van buiten Oegstgeest.
  • Wanneer het aantal wordt overschreden, dan zal er worden geloot onder de kinderen in het betreffende criterium. Deze loting vindt in het openbaar plaats.
  • Wij hanteren geen wachtlijst voor kinderen die niet geplaatst worden. Mocht er van de ingeschreven leerlingen alsnog een broer of zus niet op Daltonschool Oegstgeest worden geplaatst, dan is een extra plaatsing mogelijk. 

Tussentijdse aanmelding (zij-instroom)

Voor de groepen 1 en hoger is het maximum aantal leerlingen per klas 31.
De directie kan besluiten om het aantal leerlingen per klas lager te laten zijn om onderwijskundige redenen. Bijvoorbeeld omdat er al veel zorgleerlingen in een groep zitten.

« Terug naar Nieuwe Ouders home