Ons onderwijs in de praktijk

Dagindeling

Door middel van een vaste dag- en weekplanning weten de leerlingen wanneer ze welke lesonderdelen hebben. In groep 1 en 2 worden de onderdelen met pictogrammen aangegeven. 

Taak

We werken met de taak, de dag taak, halve weektaak en de hele weektaak.
In alle groepen is de basistaak, keuzetaak, verrijkings/verdiepings- en herhalingstaak, het plannen, afkleuren, maatjeswerk en een evaluatie in een opbouwende doorgaande lijn terug te vinden.
Lees meer over de taak

Nakijken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf hun werk nakijken. Het zelf corrigeren heeft een aantal voordelen:

  1. Het kind kan meteen het werk verbeteren en hoeft niet te wachten tot het werk op een later tijdstip gecorrigeerd is door de leerkracht. 
  2. Het kan een duidelijk leereffect hebben omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan. 
  3. Het zou de kinderen een beter inzicht kunnen geven in wat ze kunnen en bij welke zaken ze hulp moeten vragen van de leerkracht.

Lees meer over zelf nakijken

Evaluatie/reflectie

Kinderen evalueren aan het einde van hun dag of week hoe het werken en/of spelen is gegaan, dit noteren zij op het takenblad. Verder zijn er in de week regelmatig gesprekken met de leerlingen waarbij gereflecteerd wordt op de taak, het gemaakte werk en werkhouding. 

Werkplekken

Leerlingen werken in de eigen groep. Daarnaast hebben we werkplekken op de gang, daar kunnen kinderen gaan werken, als ze opdrachten in stilte willen gaan doen, in de ochtend is dit een stilteplek! In de middag mag daar samen gewerkt worden.

Uitdagende leeromgeving

Iedere leerkracht probeert zijn groep rijk te decoreren met materialen die leerlingen uitdaging geven met een bepaald onderwerp of activiteit aan het werk te gaan.

Uitgestelde aandacht

In alle groepen werken de leerkrachten en kinderen met uitgestelde aandacht.
In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met de timetimer en het stoplicht. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met het dalton blokje. De leerlingen kunnen aangeven of er gevraagd mag worden (groen: ik ben beschikbaar en rood: ik ben nu voor mezelf aan het werk). 
Lees meer over uitgestelde aandacht

Gesprek

In de klas vinden verschillende soorten gesprekken plaats tussen de leerlingen en de leerkracht. Zowel individuele gesprekken als gesprekken met de hele groep.
Lees meer over gespreksvormen

Meervoudige Intelligentie

Kinderen hebben hun eigen interesses en belangstellingsgebieden. Hun eigen specialismen. Zo zijn er kinderen die erg muzikaal zijn, er zijn technische kinderen, motorisch vaardige kinderen, sociale kinderen, enz.
Lees meer over meervoudige intelligentie

Spring er es in Show

Een aantal keren per jaar werken wij groepsdoorbrekend. Mede hierdoor leren de kinderen elkaar op school kennen. De grotere kinderen helpen de kleinere en zo leren ze van elkaar.
Ook laten alle kinderen van de school aan elkaar zien, tijdens de “Spring er es In show” wat zij hebben geleerd, gedaan en gemaakt rondom een bepaald thema; in de vorm van een verhaal, gedicht, toneelstukje, zang en dans.


« Terug naar Nieuwe Ouders home