Ons onderwijs in de praktijk

Dagindeling

Door middel van een vaste dag- en weekplanning weten de leerlingen wanneer ze welke lesonderdelen hebben. In groep 1 en 2 worden de onderdelen met pictogrammen aangegeven. 

Taak

We werken met de dagtaak en de weektaak.
In alle groepen is het plannen, afkleuren, maatjeswerk en een evaluatie in een opbouwende doorgaande lijn terug te vinden.
Lees meer over de taak

Evaluatie/reflectie

Kinderen evalueren aan het einde van hun dag of week hoe het werken en/of spelen is gegaan, dit noteren zij op het takenblad. Verder zijn er in de week regelmatig gesprekken met de leerlingen waarbij gereflecteerd wordt op de taak, het gemaakte werk en werkhouding. 

Werkplekken

Leerlingen werken in de eigen groep. Daarnaast hebben we werkplekken op het Daltonplein, in het maatjeslokaal waar kinderen kunnen samenwerken en de stilteruimte waar stil gewerkt wordt.

Uitdagende leeromgeving

Iedere leerkracht probeert zijn groep rijk te decoreren met materialen die leerlingen uitdaging geven met een bepaald onderwerp of activiteit aan het werk te gaan.

Uitgestelde aandacht

In alle groepen werken de leerkrachten en kinderen met uitgestelde aandacht.
In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met de time timer en het stoplicht. Vanaf groep 3 wordt er naast de time timer en het stoplicht ook gewerkt met het blokje. De leerlingen kunnen aangeven of er gevraagd mag worden (groen: ik ben beschikbaar en rood: ik ben nu voor mezelf aan het werk). 
Lees meer over uitgestelde aandacht

Gesprek

In de klas vinden verschillende soorten gesprekken plaats tussen de leerlingen en de leerkracht. Zowel individuele gesprekken als gesprekken met de hele groep.
Lees meer over gespreksvormen

Meervoudige Intelligentie

Kinderen hebben hun eigen interesses en belangstellingsgebieden. Hun eigen specialismen. Zo zijn er kinderen die erg muzikaal zijn, er zijn technische kinderen, motorisch vaardige kinderen, sociale kinderen, enz.
Lees meer over meervoudige intelligentie

De Dalton Show en Dalton's got talent

Een aantal keren per jaar werken wij groepsdoorbrekend. Mede hierdoor leren de kinderen elkaar op school kennen. De grotere kinderen helpen de kleinere en zo leren ze van elkaar.
Ook laten alle kinderen van de school aan elkaar zien, tijdens "De Dalton Show” wat zij hebben geleerd, gedaan en gemaakt rondom een bepaald thema; in de vorm van een verhaal, gedicht, toneelstukje, zang en dans.


« Terug naar Nieuwe Ouders home