Schooltijden

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

Groep 1 t/m 8: 8.45 uur – 12.00 uur 
Groep 1 t/m 8: 13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag

Groep 1 t/m 8: 8.45 uur – 12.15 uur

Om 8.35 uur en om 12.50 uur gaat de deur open voor de ouders en kinderen uit de groepen 1 t/m 3.
Om 8.40 uur en om 12.55 uur gaat de bel voor de andere groepen, die zich vervolgens op het schoolplein verzamelen en als groep naar binnen gaan.

Om de ouders van de groepen 4 t/m 8 in de gelegenheid te stellen hun kinderen eenmaal per week naar hun lokalen te begeleiden en regelmatig samen het werk van de kinderen te bekijken hebben we op vrijdagmorgen vrije inloop.