Instromen buitenland

Verhuist u met uw gezin naar Oegstgeest en wilt u uw kind(eren) op de Daltonschool Oegstgeest plaatsen, dan is onderstaande informatie voor u van belang.

Kennismakingsgesprek

Om een goede schoolkeuze voor uw kind te maken voeren we een kennismakingsgesprek . Hierin wisselen we informatie uit. Wij over de school en u over uw kind(eren).
Heeft u de keuze gemaakt voor de Daltonschool Oegstgeest dan willen wij graag informatie over het leer- en ontwikkelingsniveau van uw kind ontvangen.

Wanneer u en uw kind(eren) (ook) Nederlands spreken en uw kinderen hebben op een Nederlandse school in het buitenland gezeten dan vragen we rechtstreeks aan u informatie op over uw kind.

Geschikte groep

Vaak is de informatie voor ons goed te vergelijken met de Nederlandse onderwijssituatie. Als de informatie voldoende helder is kunnen wij het kind plaatsen in de geschikte groep. 
Als het didactisch niveau, met name op lees- en taalgebied, erg afwijkt van het niveau van de leeftijdsgenoten, kunnen we kiezen voor een lagere groep. 


Meer informatie nodig

Soms is de informatie voor ons niet goed te duiden. Met name Engels georiënteerde scholen gebruiken een totaal andere rapportagemethode. Het kan nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. We nodigen uw kind een ochtend op school uit. Als het niveau dan helder is kan het kind geplaatst worden. We willen zorgvuldig met deze procedure omgaan.