Instromen vanuit Oegstgeest of een van de randgemeenten 

Om u en uw kind te leren kennen organiseren wij een kennismakingsgesprek met u, de ouders. De directeur en de intern begeleider van Daltonschool Oegstgeest voeren samen dit gesprek. Het doel is kennismaken en informatie-uitwisseling. Tijdens dit gesprek komt ook de reden van de schoolwissel ter sprake. 

Contact met "oude"school

Daltonschool Oegstgeest neemt altijd contact op met de “oude” school. Dit hebben de Oegstgeester schooldirecties met elkaar afgesproken. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan nemen wij het kind niet aan.
Een goede informatie-uitwisseling is altijd in het belang van het kind. Bovendien moet, bij verandering van school, de school waar uw kind vandaan komt een onderwijskundig rapport schrijven voor de nieuwe school. Dit is een wettelijke verplichting.

Didactisch onderzoek

Nadat wij alle informatie hebben ontvangen bekijken we of dit voldoende is om uw kind te kunnen plaatsen. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat de intern begeleider aanvullend onderzoek doet. We nodigen uw kind dan op school uit. Dit is een didactisch onderzoek.
Hierna besluiten we uw kind wel of niet te plaatsen.

Bij dit besluit spelen factoren als groepsgrootte, aantal zorgleerlingen in de groep, mogelijke problematiek van de nieuwe leerling en mogelijkheden van de leerkracht een rol. Soms kan, in overleg met u, besloten worden voor een afwijkend leerjaar.
Uw kind wordt dan altijd uitgenodigd voor een kennismakingsdag in de groep.