Instromen vanuit de rest van Nederland

Om u en uw kind te leren kennen organiseren wij een kennismakingsgesprek. De directeur en de intern begeleider van Daltonschool Oegstgeest voeren samen dit gesprek. Het doel is kennismaken en informatie-uitwisseling. Tijdens dit gesprek komt ook de reden van de schoolwissel ter sprake.
Bij verandering van school, schrijft de school waar uw kind vandaan komt een onderwijskundig rapport voor de nieuwe school. Dit is een wettelijke verplichting. Een goede informatie-uitwisseling is altijd in het belang van het kind.

Aanvullend onderzoek

Nadat wij alle informatie hebben ontvangen bekijken we of dit voldoende is om uw kind te kunnen plaatsen. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat de intern begeleider aanvullend onderzoek doet. We nodigen uw dan op school uit. Dit is een didactisch onderzoek.

Plaatsing

Bij plaatsing koppelen we uw kind meestal aan een maatje. Deze helpt om uw kind zich snel thuis te laten voelen. De leerkracht probeert zo vlug mogelijk om tot een juiste niveaubepaling te komen, zodat de weektaak goed kan worden afgestemd op de onderwijsbehoefte.