Opvang

Stichting Kinderopvang Oegstgeest

Wij hebben nauw contact met de Buitenschoolse Opvang van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO). De SKO verzorgt, indien gewenst, de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse-opvang van de kinderen. Kinderen kunnen vanaf half 8 ’s morgens tot half 7 ’s avond terecht. Samen met de SKO creëren wij duidelijke en voorspelbare speel-leersituatie voor de kinderen. Er wordt volop van elkaars ruimten gebruik gemaakt.
Lees meer over de opvangmogelijkheden.

Convenant informatie overdracht

Veel kinderen verblijven gedurende de schooldag afwisselend bij de SKO of op school. Om de kinderen zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden is de uitwisseling van informatie noodzakelijk. Informatie over het gedrag, de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling moet uitgewisseld kunnen worden om de aanpak van Daltonschool en SKO te kunnen afstemmen.
Met het oog daarop hebben beide instituten een convenant gesloten, dat werd getekend in het bijzijn van alle kinderen. Uitwisseling van informatie kan pas na toestemming van de ouders. Zij kregen dus een toestemmingsformulier toegestuurd. Na het geven van toestemming kan er over het kind worden gesproken en worden de ouders geïnformeerd.

Weer een stap in het creëren van een nog veiligere omgeving voor de kinderen.
Via de link convenant informatie overdracht kunt u het convenant inzien.