Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 337

Agenda
1 september   Eerste schooldag
8 september   Informatieavond
10 september Vergadering oudervereniging
16 september Start Avond-4-daagse
17 september Studiedag alle Openbare scholen Oegstgeest. Alle kinderen vrij
19 september Slot Avond-4-daagse
22 september Sportdag (middag groepen 1 t/m 4 vrij)
24 september Kinderpostzegels groepen 7/8
25 september Medezeggenschapsraad
29 september Start project
1 oktober        Opening Kinderboekenweek
2 oktober        Hutspotmaaltijd
3 oktober        Leidens Ontzet (kinderen vrij)
6 oktober        Studiedag
7 oktober        Week praktische verkeerslessen
9 oktober        Jaarvergadering oudervereniging
10 oktober      Atletiekdag groepen 7/8 
16 oktober      Spring-er-es-in-show
17 oktober      Einde project
18-26 oktober Herfstvakantie

Starten

Maandag 1 september starten we weer, uitgerust en met frisse moed. We heten een grote groep nieuwe leerlingen van harte welkom. We wensen hen een fijne en succesvolle tijd op onze school.
De kalender is hierboven helemaal ingevuld tot en met de herfstvakantie. We beginnen dit schooljaar laat, dus er is in een korte periode veel te doen. Hieronder de belangrijkste zaken voor de korte termijn. Voor een aantal zaken hebben we uw hulp hard nodig (sportdag, hutspot, praktische verkeerslessen). Andere zijn belangrijk om te weten (Avond-4-daagse en schoolmaterialen, overblijven). De kalender op de website geeft korte informatie per aktiviteit, altijd handig.

Avond-4-daagse

Vanaf dinsdag kunt u uw kind opgeven voor de Avond-4-daagse. Kosten zijn € 2,50 per kind. Geef ook op de hoeveelste deelname dit gaat worden. (in verband met de medaille). Start is op dinsdag 16 september.
Vanuit de OR zullen Lize Adriaensens (moeder van Bente uit groep 1/2b) en Shalisa Stork (moeder van Rosalie uit groep 1/2b) de coördinatie van de avond-4 daagse op zich gaan nemen. De verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft bij de ouders.

Sportdag

Maandag 22 september heeft de hele school sportdag. De kinderen moeten op de gewone tijd op school zijn, maar dan in sportkleding en hun tussendoortje meenemen in een tas (extra te drinken met warm weer is aan te raden, bovenbouw ook extra voor de middag).

De groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij, maar de groepen 5 t/m 8 gaan in de middag door met de sportdag.

Zij moeten dan ook in de middag na de lunchpauze weer in sportkleding verschijnen. Zij zijn om 15.00 uur vrij. 

De avond voor de sportdag staat op de website te lezen of deze doorgaat of niet. Bij afgelasting gewoon school!

We hebben voor de sportdag altijd veel hulp nodig van ouders. Ouders die vorig jaar meededen waren erg enthousiast. Graag opgeven bij juf Marjan Dokter in groep 3a. Een mailtje naar directie@daltonschooloegstgeest.nl kan ook

Overblijven

Vooral voor ouders van nieuwe kinderen is het belangrijk te weten dat u uw kinderen moet inschrijven voor het overblijven. Via de website van de SKO: Inschrijfformulier Tussenschoolse Opvang kunt u uw kind online aanmelden.

Uitnodiging

Op maanavond 8 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. Doel van deze avond is het verstrekken van algemene informatie over het leerjaar en de groep waarin uw kind zit. We houden één ronde zodat we wat ruimer de tijd hebben in de groepen. U moet dus kiezen naar welke groep U gaat. U ontvangt in de groepen een handige klassenlijst.
Agenda:
19.15 uur: koffie en thee
19.30-20.30 uur: informatie in de groepen (de ouders van de combi 7/8 gaan naar 7b of 8a)
19.35-20.30 uur: ouders van groep 8: procedure betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs door     Theo Caspers, daarna groepsinformatie over groep 8 door Wouter Noya

Schoolmaterialen

Ook dit jaar kunnen de kinderen weer schoolmaterialen van de school kopen. U weet dat we dit doen omdat er nogal wat kwaliteitsverschil zat in de schrijfmaterialen die de kinderen zelf meebrachten.
Vandaar dat we weer het volgende aanbod hebben. Op de eerste schooldag kunt u voor € 3,50 een setje met de volgende zaken voor uw kind kopen:
• 5 grijze potloden
• 12 kleurpotloden
• 10 stiften
• een gum
• plakstift
Groep 4 leerlingen dienen wel zelf het vulpotlood (Pentel 120 A3dx 0,7 mm) aan te schaffen. De school zorgt voor vullingen. Alle leerlingen moeten wel zelf een etui mee nemen

Ouders groep 7

Op 3 november is er speciaal voor de ouders van groep 7 (dan) een ouderavond over Weerbaarheid. Dit in het kader van een lessenserie voor groep 7 die door de GGD in onze school wordt verzorgd. Jongens en meisjes worden dan apart getraind. Omdat hier ook huiswerkopdrachten bij zitten is de hulp en begeleiding van ouders nodig. Daarom worden de ouders, voorafgaand aan de start van de training "bijgepraat". 
Dus: trek de agenda en zet vast deze avond!


Print