Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 338

Agenda

8 september   Informatieavond
10 september Vergadering oudervereniging
12 september Workshop musical voor groepen 3 t/m 5
16 september Start Avond-4-daagse
17 september Studiedag alle Openbare scholen Oegstgeest. Alle kinderen vrij
19 september Workshop musical voor groepen 6 t/m 8
19 september Slot Avond-4-daagse
22 september Sportdag (middag groepen 1 t/m 4 vrij)
24 september Kinderpostzegels groepen 7/8
25 september Medezeggenschapsraad
2 oktober        Hutspotmaaltijd (continurooster tot 14.00 uur)
3 oktober        Leidens Ontzet (kinderen vrij)
6 oktober        Studiedag (kinderen vrij)

7 oktober        Week praktische verkeerslessen
7 oktober        Opening project en Kinderboekenweek
9 oktober        Jaarvergadering oudervereniging
10 oktober      Atletiekdag groepen 7/8 
16 oktober      Spring-er-es-in-show
17 oktober      Einde project
18-26 oktober Herfstvakantie

Uitnodiging

Op maandagavond 8 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. Doel van deze avond is het verstrekken van algemene informatie over het leerjaar en de groep waarin uw kind zit. We houden één ronde zodat we wat ruimer de tijd hebben in de groepen. U moet dus kiezen naar welke groep U gaat. U ontvangt in de groepen een handige klassenlijst.
Agenda:
19.15 uur: koffie en thee
19.30-20.30 uur: informatie in de groepen (de ouders van de combi 7/8 gaan naar 7b of 8a)
19.35-20.30 uur: ouders van groep 8: procedure betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs door Theo Caspers, daarna groepsinformatie over groep 8 door Wouter Noya

Avond-4-daagse

Er kan tot dinsdag 9 september 15.00 uur worden ingeschreven voor de Avond-4-daagse (€ 2,50 en hoeveelste keer)

ICT nieuws

In groep 1 t/m 6 werken we vanaf dit schooljaar met Chromebooks! Chromebooks zijn laptops die snel opstarten en daardoor zeer goed te gebruiken zijn in de onderwijspraktijk. Door deze manier van werken verwachten we het onderwijs door middel van ICT naar een hoger niveau te kunnen tillen.
In groep 5 en 6 hebben de kinderen ook een eigen (google)account gekregen. Hiermee loggen zij in op de Chromebooks. Zo werkt iedereen in een eigen omgeving en kunnen bijvoorbeeld belangrijke bestanden niet meer kwijtraken. Het google account is tevens een e-mailadres en deze wordt alleen gebruikt voor schoolgerelateerde zaken zoals Maxclass (klassencommunicatie) of het gebruiken van een persoonlijke opslagschijf (Drive).
In groep 5 t/m 8 hebben de leerlingen ook een eigen koptelefoon (oordopjes) gekregen. De reden hiervoor is dat de koptelefoons vaak kapot gingen door verkeerd gebruik. Op deze manier zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun koptelefoon. We hopen dat hierdoor de koptelefoons langer meegaan. De koptelefoon wordt eenmalig door de school verstrekt. Gaat de koptelefoon stuk dan kost een nieuwe koptelefoon 5 euro. De leerling mag zelf ook een koptelefoon van thuis meenemen, maar alleen kleine oordopjes zijn toegestaan (de koptelefoon moet in het etui passen). Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u deze stellen aan Rik Knijnenburg. Te bereiken op admin@daltonschooloegstgeest.nl en meestal op maandag op school aanwezig.

Sportdag

Maandag 22 september heeft de hele school sportdag. De kinderen moeten op de gewone tijd op school zijn, maar dan in sportkleding en hun tussendoortje meenemen in een tas (extra te drinken met warm weer is aan te raden, bovenbouw ook extra voor de middag).
De groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij, maar de groepen 5 t/m 8 gaan in de middag door met de sportdag. Zij moeten dan ook in de middag na de lunchpauze weer in sportkleding verschijnen. Zij zijn om 15.00 uur vrij. De avond voor de sportdag staat op de website te lezen of deze doorgaat of niet. Bij afgelasting gewoon school! We hebben voor de sportdag altijd veel hulp nodig van ouders. Ouders die vorig jaar meededen waren erg enthousiast. Graag opgeven bij juf Marjan Dokter in groep 3a. Een mailtje naar directie@daltonschooloegstgeest.nl kan ook.

Biebouders

We zijn nog heel dringend op zoeken naar 2 biebouders voor maandag en dinsdag  (13.00 uur) Het werk bestaat uit het uitlenen en innemen van biebboeken en verwerken op de laptop. Is heel overzichtelijk en makkelijk te leren. Aanmelden bij: margret@daltonschooloegstgeest.nl (Margret van Elsen)

Drie lezingen over positief opvoeden in Oegstgeest

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oegstgeest organiseert dit najaar drie lezingen over Positief opvoeden volgens de Triple P methodiek in Oegstgeest. De eerste lezing vindt plaats op 23 september a.s. 
Triple P is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Het is voor ouders met kinderen van 3 tot 12 jaar. Bruikbare tips en nuttige vaardigheden worden meegegeven om kleine problemen tijdig op te lossen.
Tijdens twee avonden van 2 uur vertellen twee Triple P deskundigen over opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders krijgen veel informatie, tips en kunnen vragen stellen. 
Lezing 1. De kracht van positief opvoeden
Alle kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig. Door kinderen positief op te voeden ontwikkelen ze vaardigheden en zelfvertrouwen dat ze nodig hebben voor succes op school en in hun relaties met anderen. De vijf basisprincipes van positief ouderschap worden uitgelegd. 
Lezing 2. Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren
Elke ouder kiest zelf welke waarden, vaardigheden en gedrag hij wil aanmoedigen bij zijn kinderen. Goed communiceren met anderen, positief denken, zelfstandig worden….zijn voorbeelden van vaardigheden die kinderen een grote kans op slagen geven op school en in het leven. 
Lezing 3: Veerkracht bij kinderen bevorderen
Ouderschap is kinderen helpen met het omgaan van emoties, ook tijdens stressmomenten. Welke vaardigheden versterken de veerkracht van kinderen? Gevoelens herkennen, uitdrukken en aanvaarden, positief in het leven staan, omgaan met stress en zelf leren om problemen op te lossen. 
De lezingen vinden plaats op dinsdag 23 september, 14 oktober en 4 november 2014 van 19.30-21.30 uur in het CJG in Oegstgeest.
Iedere lezing kost €5,-. 
Alle ouders met kinderen van 3 tot 12 jaar uit de hele regio zijn van harte welkom! 
Meld je snel aan bij www.cjgcursus.nl want vol = vol ! 
 Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

Print