Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 339

Agenda

16 september Start Avond-4-daagse
17 september Studiedag alle Openbare scholen Oegstgeest. Alle kinderen vrij
19 september Workshop musical voor groepen 6 t/m 8
19 september Slot Avond-4-daagse
22 september Sportdag (middag groepen 1 t/m 4 vrij)
24 september Kinderpostzegels groepen 7/8
25 september Medezeggenschapsraad
2 oktober        Hutspotmaaltijd (continurooster tot 14.00 uur)
3 oktober        Leidens Ontzet (kinderen vrij)
6 oktober        Studiedag (kinderen vrij)

7 oktober        Week praktische verkeerslessen
7 oktober        Opening Kinderboekenweek en project
9 oktober        Jaarvergadering oudervereniging
10 oktober      Atletiekdag groepen 7/8 
16 oktober      Spring-er-es-in-show
17 oktober      Einde project
18-26 oktober Herfstvakantie

Hutspot

Op donderdag 2 oktober organiseert de ouderraad (OR) weer de jaarlijkse hutspotmaaltijd. Om dit weer tot een succes te maken hebben we de hulp van ouders nodig:
22 kookouders: kant-en-klaar hutspotpakket (aardappels al geschild) om 8:45 uur in de hal op school ophalen en aan het eind van de ochtend de hutspot gekookt weer terugbrengen op school. Voor een recept wordt gezorgd.
8 opschepouders: vanaf 12:00 uur helpen met opscheppen van de hutspot. 
16 afwasouders: vuile vaat mee naar huis nemen en op dinsdag 7 oktober (natuurlijk niet op 6, dan is de school dicht) weer schoon inleveren op school.

Reacties graag mailen naar: ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl onder vermelding van naam, groepsnr. van je kind(eren) en gewenste activiteit. 
 Alvast bedankt namens de OR!

Uit de ouderraad

-verkeersouder(s) gezocht: de verkeersveiligheid en daarmee de veiligheid van onze eigen kinderen wordt ondersteund door de verkeersouder (s). Ook helpt de verkeersouder bij de coördinatie van het verkeersexamen van groep 7. Meer info bij dhr. Caspers
-klassenouders gezocht: we hebben nog flink wat klassenhouders nodig. De klassenouder helpt de leerkracht om allerlei activiteiten in de groep, of schoolbreed, te organiseren. Info bij de groepsleerkrachten. (gezocht voor 1/2a, 1/2 b, 4a, 5a, 6a, 7/8a)
-er komen steeds meer stepjes in de hallen te staan. Deze moeten uit de hallen, i.v.m. brandveiligheid. (lopend naar school komen of een slot bij de fietsenstalling of buitenkant hek)

Weerbaarheidstraining groep 7

Op 3 november houden we een ouderavond voor de ouders van de kinderen van groep 7. We roepen ALLE ouders op dan te komen. Voor het welslagen van dit project is dit van groot belang. Hieronder staat waarom en hoe we dit project gaan uitvoeren in samenwerking met de GGD:
De fysieke weerbaarheidstraining is voor groep 7. Deze training heeft als doel om leerlingen in hun puberteit te ondersteunen door hen weerbaarder te maken omtrent hun sociale competenties, zelfbeeld en door hun zelfvertrouwen te vergroten. Bijkomend voordeel is dat deze leerlingen sámen met hun groepsgenoten worden getraind waardoor ook inspelen op groepsklimaat en gebeurtenissen in de groep tot de mogelijkheden behoren. Naast de lessen op school levert GGD HM een werkboekje waarmee leerlingen mét hun ouders/opvoeders de lessen thuis verwerken. Dit om ook ouders te betrekken bij de weerbaarheidsontwikkeling. 
Wat houdt de training in? - groep 7 krijgt 1 training van 7 lessen van elk 1 uur.
- jongens én meisjes van deze groep krijgen apart van elkaar les. 
- om ouders voor te bereiden op de training en intensief te betrekken verzorgt GGD HM een ouderavond voorafgaand aan de training. Voor deze ouderavond geldt een deelname van 60% van de ouders van de klas die getraind gaat worden om de avond en training rendabel te maken. Mocht het niet lukken om hieraan te voldoen dan kan de training geen doorgang vinden en zal gezocht worden naar een latere periode om de training opnieuw in te plannen. Deze regel wordt gesteld omdat uit onderzoek blijkt dat ouders die aanwezig waren op de ouderavond de training als nuttiger ervaren, vaker met hun kind thuis in gesprek gaan over weerbaarheid en de huiswerkopdrachten beter maken dan de ouders die niet aanwezig waren op de ouderavond.
- ouders werken thuis mét hun kind aan een huiswerkmodule waarin het gekozen gezondheidsthema aandacht krijgt.

Nieuws van het CJG: Scheidingscafé

 Op woensdag 24, dinsdag 30 september en op donderdag 9 oktober 2014 vinden voor de vierde keer de Scheidingscafé’s Leiden Bollenstreek plaats. Eén op de drie getrouwde stellen gaat uit elkaar. Maar wat doe je bij een scheiding met de kinderen, hoe regel je de praktische, juridische en financiële zaken? En ook: hoe komen jij en je kinderen deze periode zo goed mogelijk door? Tijdens deze informatieve avonden kunt u terecht voor kosteloos advies bij diverse deskundigen, zoals een hypotheekadviseur, makelaar, advocaat, notaris en medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk voor meer informatie op www.cjgoegstgeest.nl. 

Peutermarkt

Zaterdag 11 oktober vindt van 10.00 – 13.00 uur de eerste Oegstgeester Peutermarkt plaats, een ochtend voor peuters en hun ouders. In de peuterperiode gebeurt veel: de peuterpuberteit, ontwikkeling van taal en spel en de voorbereiding op de basisschool. Tijdens de proeverij op de Peutermarkt kunnen peuters kennismaken met activiteiten die Oegstgeest voor hen te bieden heeft. In diverse ouderworkshops wordt aandacht besteed aan vragen waar je tijdens deze leeftijdsfase mee te maken krijgt. Kom ook en doe mee! Meer informatie via www.cjgoegstgeest.nl. 

KIES

De spel – en praatgroep KIES helpt kinderen (7-12 jaar) van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Veel kinderen begrijpen niet waarom hun ouders gaan scheiden. Ze denken bijvoorbeeld dat het hun schuld is of denken dat ze jullie weer gelukkig kunnen maken. Tijdens de KIES leren kinderen jullie scheiding beter te begrijpen. Ze verwoorden wat de scheiding voor hen betekent, leren hun vragen en angsten te uiten en met conflicten om te gaan. Dit werkt positief op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen. Ook vinden ze in de groep herkenning bij elkaar.

De groep gaat starten na de herfstvakantie. Data en locatie volgen nog. Meer informatie via www.cjgoegstgeest.nl. 

 
 

Print