Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 340

Agenda

19 september Slot Avond-4-daagse
22 september Sportdag (middag groepen 1 t/m 4 vrij)
24 september Kinderpostzegels groepen 7/8
25 september Medezeggenschapsraad
2 oktober        Hutspotmaaltijd (continurooster tot 14.00 uur)
3 oktober        Leidens Ontzet (kinderen vrij)
6 oktober        Studiedag (kinderen vrij)

7 oktober        Week praktische verkeerslessen
7 oktober        Opening Kinderboekenweek en project
9 oktober        Jaarvergadering oudervereniging
10 oktober      Atletiekdag groepen 7/8 
16 oktober      Spring-er-es-in-show
17 oktober      Einde project
18-26 oktober Herfstvakantie

Sportdag

Zondagavond rond 18.00 uur wordt op de website aangegeven of de sportdag doorgang vindt. Onder aktiviteiten.
Als deze doorgaat: kinderen in sportkleding om 8.45 uur op school. Groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. Groepen 5 t/m 8 gaan door in de middag. Als de sportdag wordt afgelast gaan alle kinderen gewoon naar school, de hele dag.
Hulpouders graag om 8.30 uur in het Mien Ruyspark.

Avond-4-daagse

Morgenavond feestelijke afsluiting van de avond-4-daagse

Verkeersouder

Onze vraag naar kandidaten voor het verkeersouderschap heeft geresulteerd in een "nieuwe" verkeersouder: de moeder van Rámon Frederiks uit 7/8b doet al jaren het verkeerexamen in de hele gemeente Oegstgeest en weet dus van de hoed en de rand. Fijn!

Hutspot

Op donderdag 2 oktober organiseert de ouderraad (OR) weer de jaarlijkse hutspotmaaltijd. Om dit weer tot een succes te maken hebben we de hulp van ouders nodig:
22 kookouders: kant-en-klaar hutspotpakket (aardappels al geschild) om 8:45 uur in de hal op school ophalen en aan het eind van de ochtend de hutspot gekookt weer terugbrengen op school. Voor een recept wordt gezorgd.
8 opschepouders: vanaf 12:00 uur helpen met opscheppen van de hutspot. 
16 afwasouders: vuile vaat mee naar huis nemen en op dinsdag 7 oktober (natuurlijk niet op 6, dan is de school dicht) weer schoon inleveren op school.

Reacties graag mailen naar: ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl onder vermelding van naam, groepsnr. van je kind(eren) en gewenste activiteit. 
Alvast bedankt namens de OR!

Kinderpostzegels

Woensdag de 24e gaan de kinderen van 7/8 weer op pad om Kinderpostzegels te verkopen. Om 12.00 uur is het zo ver...

Open dag Estec

Op 5 oktober zet Estec weer haar deuren wijd open. Voor een bezoek aan deze interessante ruimtevaartlocatie moet u zich eerst aanmelden via de website
http://www.esa.int/About_Us/ESTEC/ESTEC_Open_Day_coming_this_October


  

Print