Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 343

Agenda

5 november     Nationaal School Ontbijt
9 november     Haaswijk kindertheater
10 november  OR/MR
18 november  Start weerbaarheidstraining groep 7
22 november  Repair café in de school
26 november  Rapportavond
1 december     Rapportavond

Schoolmelk: zelf aanpassen

Als u de schoolmelk voor uw kind wilt aanvragen, aanpassen of afzeggen kan dat via www.campinaopschool.nl

Rapportavonden


Op woensdag 26 november en maandag 1 december as. worden de vorderingen van de kinderen tijdens de 10-minutengesprekken besproken. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit zonder rapport. In 3 t/m 8 met het rapport erbij. De rapportavonden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Broertjes en zusjes worden telkens met 10 minuten wisseltijd ingeroosterd. De rapporten worden 2 dagen voor de rapportavond mee naar huis gegeven. Ze zijn dan eerst met de kinderen besproken. U neemt het rapport op de rapportbespreking weer mee. De rapportavonden starten in principe om 18.00 uur. Soms, vooral bij de grotere groepen, zullen de leerkrachten u eerder uitnodigen of een aparte afspraak met u maken. Bent u niet in staat op een van de avonden te komen, dan kunt u een mailtje sturen aan directie@daltonschooloegstgeest.nl voor dinsdag 11 november 15.00 uur. Geef U a.u.b. aan welke avond u wel in staat bent te komen. Wilt U a.u.b. geen verzoektijden invullen? U ontvangt de uitnodiging met datum en tijd. Graag de volgende gegevens in de mail zetten:
Naam ouders, naam kind(eren), groep(en) kan alleen op woensdag 26 november/maandag 1 december op rapportavond komen.

Nationaal Schoolontbijt


Morgen, woensdag 5 november, ontbijten alle kinderen op school in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Groep 4a krijgt bezoek van burgemeester Waaijer en groep 1/2a van wethouder Roeffen. Doel is om het gebruiken van een gezond ontbijt te stimuleren.

Weerbaarheidstraining groep 7


De ouderavond voor de weerbaarheidstraining van groep 7 was een heel waardevolle. De deelnemende ouders waren heel betrokken en actief. Vanaf 18 november start de training, waarbij jongens en meisjes afzonderlijk worden getraind. Naast een fysieke component is de mentale weerbaarheid een belangrijk ding om aan te werken. De kinderen krijgen opdrachten mee die ze soms met, maar ook zonder hun ouders moeten maken.
Print