Uit de school geklapt 353

Agenda

9 juni Groep 4 Avifauna
15-19 juni Kamp groep 8
16 juni Groep 6 bezoekt Willibrordkerk
17 juni Geen Hotzpark ivm feest Joris de Witte
22 juni Groep 4 MEC Moestuin
26 juni Bedankactiviteit
2 juli Karate workshop voor groepen 6 en 7
3 juli Afscheidsavond groep 8
6 juli Rapport mee
10 juli 12.00 uur begin zomervakantie tot en met 23 augustus

De zon gaat schijnen en dus...

is het belangrijk dat de kleinsten worden ingesmeerd. Wilt u hier ook thuis aan meewerken? 

Verkiezingen Medezeggenschapsraad

Beste ouders,

In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze Daltonschool zitten vier ouders en vier leerkrachten. De directeur neemt ook deel aan de vergaderingen. Rond de zomer nemen twee ouders (Annemarie Houtman en Doreen Arnoldus) na vele jaren afscheid van de MR. Er zijn dus twee nieuwe ouders nodig als lid van de MR.

 

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, altijd 's avonds en op verschillende doordeweekse dagen. De onderwerpen lopen uiteen van de lange termijn strategie van de school en de jaarkalender tot de schoolbegroting en nieuwe lesmethoden. Soms wordt de MR alleen geïnformeerd, andere keren heeft ze een formeel advies- of instemmingsrecht. Ook zitten er altijd een Dalton-MR-ouder en een Dalton-leerkracht in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de vier openbare basisscholen in Oegstgeest. En misschien wel het belangrijkste: de ouders in de MR zijn beschikbaar als aanspreekpunt voor iedereen, zodat opmerkingen van ouders besproken kunnen worden in de MR met de directeur.

 

We roepen jullie hierbij op om je kandidaat te stellen! Alle ouders kunnen meedoen, het maakt niet uit in welke groep je kind (eren) zit(ten). Kandidaat stellen is heel simpel: stuur een e-mail met je naam, die van je kind(eren) en zijn/haar/hun groep naar directie@daltonschooloegstgeest.nl . (directie stuurt mail door)

 

Natuurlijk kun je ook eventuele vragen mailen naar bovenstaand e-mailadres of één van ons aanspreken op het schoolplein. Als er meer dan twee kandidaten zijn worden er formele verkiezingen gehouden, deze zullen nog voor de zomer plaatsvinden.

 Alvast bedankt voor de reacties.

 De verkiezingscommissie,

Reinoud Noordman
Elfred Bus
Mede namens de andere leden van de MR: Annemarie Houtman, Doreen Arnoldus, Ineke Bouricius, Dana Faber, Wouter Noya, Rini van Kampenhout

English conversation club

Sally Edwards, the English teacher at the Montessori School Oegstgeest and the lead teacher at the Summer School, will be setting up conversation classes after the summer holiday for children at The Dalton School.
With the help of games and songs the children will be encouraged to hear and speak English as much as possible and learn more vocabulary while they play.
Classes will be run at school on Tuesdays, and the lessons will be divided into year groups and different times.
15.15 - 16.00 - onderbouw (1-4)
16.00 - 16.45 - middenbouw (5-6)
16.45 - 17.30 - bovenbouw (7-8)
Each block of lessons is offered in sets of 10. The conversation club costs E70.00 per child per block, which is to  be paid in advance. If a child misses a lesson I do not offer a replacement lesson time. If I am sick and miss a lesson I will organise a replacement lesson.
The first lesson will start on Tuesday 8 September and the lessons will run to the middle of November - the exact dates will be confirmed nearer the time.

Should you like your child to attend the club, or have questions, please contact me through this email (sally_edwards2002@yahoo.com) . State your child's name, group and whether they have experience speaking English. I will be limiting the group size to 10, when the list is full I will not take any more children into the group.
I look forward to hearing from you
Sally