Uit de school geklapt 356

Agenda

6 juli Rapport mee
10 juli 12.00 uur start zomervakantie
24 augustus Start schooljaar 2015-2016

Fijne vakantie!

Dit is de laatste "Uit de school geklapt" van dit schooljaar. We wensen u een fijne zomer! Tot 24 augustus.

Schoolmaterialen

Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen  schoolmaterialen van de school kopen. U weet dat we dit doen omdat er nogal wat kwaliteitsverschil zat in de schrijfmaterialen die de kinderen zelf meebrachten.
Vandaar dat we weer de volgende afspraak willen maken: als u de eerste schooldag  € 3,50 (in de winkel koopt je het er niet  voor) meegeeft zorgen wij dat uw kind een setje met de volgende zaken krijgt:
• 5 grijze potloden
• 12 kleurpotloden
• 10 stiften
• een gum
• plakstift
Groep 4 leerlingen dienen wel zelf het vulpotlood (Pentel 120 A3dx 0,7 mm) aan te schaffen. De school zorgt voor vullingen. Alle leerlingen moeten wel zelf een etui mee nemen en de groepen 5 t/m 8 een grote multomap.

Medezeggenschapsraad

Beste ouders,
Zoals jullie de afgelopen weken hebben kunnen lezen zijn komen er het komende schooljaar twee ouderplekken vrij in de medezeggenschapsraad (MR). De oproep voor nieuwe leden heeft gelukkig twee enthousiaste kandidaten opgeleverd. Hiermee zijn er gezien het aantal plekken geen verkiezingen noodzakelijk en zijn Wietske Dutrieux en Rob van der Salm met ingang van komend schooljaar onderdeel van de MR. Hieronder vind je een overzicht van de MT-ouders voor komend jaar. Bij deze ook nog veel dank voor Doreen Arnoldus en Annemarie Houtman die zich jaren voor de MR hebben ingezet!
De MR is te bereiken via MR@daltonschooloegstgeest.nl of natuurlijk op het schoolplein.
De verkiezingscommissie
Reinoud Noordman en Elfred Bus

Wietske Dutrieux-Brouwer.
Mijn dochter Elske zit in groep 1/2A en kleutert volgend schooljaar nog een jaartje door. Nog weer een jaar later zal ook onze jongste dochter Jolien op school komen. Elske heeft het ontzettend naar haar zin op de Daltonschool en ook wij zijn tevreden over de prettige sfeer, de persoonlijke aandacht voor de kinderen en de diverse (educatieve) activiteiten binnen en buiten het klaslokaal. Het is duidelijk dat veel van die activiteiten een stuk moeilijker van de grond zouden komen zonder hulp en betrokkenheid van ouders.
Zelf werk ik in het voortgezet onderwijs als docent Nederlands. Ook daar merk ik dat betrokkenheid van ouders heel fijn is. Weliswaar hoeven ouders van kinderen op die leeftijd niet meer -ik noem maar wat- te rijden naar de speeltuin, maar het blijkt keer op keer dat het prettig is de visie van ouders te horen op het onderwijs en de organisatie. De visie van ouders en de kennis die zij hebben van hun kind(eren), gecombineerd met de ervaring en expertise van de leerkrachten, maakt dat je met elkaar het onderwijs en alles wat daarbij hoort op school kunt blijven verbeteren. Het lijkt me leuk om, vanuit mijn ervaring in het voortgezet onderwijs, als ouder op deze manier mijn steentje bij te dragen op de school van mijn dochter.
Rob van der Salm
Ik heb drie dochters waarvan er nog twee op de Daltonschool zitten. Yke zit nu al twee jaar met plezier op het Rijnlands lyceum in Sassenheim, Suze zit in groep 8 en Evi in groep 5. In het dagelijks leven werk ik bij een pensioenuitvoerder in Den Haag.
Vanaf 2009 tot 2013 was ik penningmeester in de ouderraad van de school. En nu wil ik graag weer als ouder een bijdrage leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen.Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden en ouderraad teneinde gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.
Reinoud Noordman
Ik ben vader van twee kinderen: Thomas is inmiddels van het Dalton af en Josien gaat naar groep 6. We hebben destijds bewust voor de toenmailge  Springplank gekozen: op de open dag sprak ons de sfeer, het enthousiasme en de benaderbaarheid van de onderwijsstaf gelijk aan. En we zijn nog steeds erg tevreden over onze keuze. Wat wij als ouders erg belangrijk vinden is dat de school een goede kwaliteit van onderwijs biedt, met aandacht voor elk kind als individu, en daarbij een vertrouwde en stimulerende omgeving is voor onze kinderen. Wat dat betreft voelen we ons goed bij deze school en we merken aan onze kinderen dat ze met veel plezier op school zijn. Ik vind het belangrijk dat ouders mee kunnen denken over hoe we het beste in onze school, en daarmee onze kinderen, naar boven kunnen blijven halen. Daar wil ik me dan ook met enthousiasme voor inzetten.
Elfred Bus
Ik ben vader van Pepijn van Straalen die naar groep 6 gaat en Jasmijn van Straalen in groep 2. Onze tweede dochter Linde gaat volgend jaar naar school.
Ik heb geen moment getwijfeld me aan te melden voor de MR. Voor mij de ideale manier om mee te werken aan de school waar mijn kinderen heen gaan. Dan heb je toch een belang dat alles organisatorisch en naar de toekomst goed geregeld blijft, daar wil ik graag actief aan bijdragen!
Aandacht voor het betrekken van de ouders bij de belangrijke keuzes is wat mij betreft één van de speerpunten voor een ouder in de MR.
Aarzel vooral niet me aan te spreken op school. Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie me natuurlijk ook altijd bellen of mailen.