Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 358

Agenda

2 september Ouderraad
7 september Informatie-avond
8-11 september Avond-4-daagse 
16 september Sponsorloop
17 september Studiedag OPOO, hele school vrij
21 september Sportdag (middag groep 1 t/m 4 vrij)
24 september Medezeggenschapsraad
2 oktober Hutspot
3 oktober Leidens ontzet (zaterdag)
5 oktober Studiedag, hele school vrij
7 oktober Opening Kinderboekenweek
9 oktober Atletiekdag groepen 7 en 8
17-25 oktober Herfstvakantie

Avondvierdaagse

Ook dit jaar organiseert de Buurtvereniging Haaswijk Morsebel voor de 20ste keer de avondvierdaagse in Oegstgeest. Dit jaar van dinsdag 8 september tot en met vrijdag 11 september. Met €2,50 kunnen de kinderen zich inschrijven bij de leerkracht. Bij inschrijving ook aangeven voor de hoeveelste keer het kind mee gaat doen (en dus niet hoe vaak het kind al heeft meegedaan!). De uiterste inschrijfdatum is woensdagochtend 2 september! Daarna kun je je kind alleen nog rechtstreeks bij de Buurtvereniging inschrijven. De kinderen ontvangen geen bevestiging meer van inschrijving; als je hebt betaald, doe je mee. We starten elke avond op het Boerhaaveplein met om 18.15 uur de warming-up en om 18.30 uur de start. We wensen alle kinderen die meedoen veel plezier!
De ouderraad

Sportdag

Op 21 september houden we met de hele school een sportdag. Het ochtenddeel is voor alle kinderen, het middag deel alleen voor de groepen 5 t/m 8, de onderbouw is dan vrij.
Voor het ochtenddeel hebben we 12 ouders nodig die de spellen kunnen begeleiden. Niks moeilijks! Voor het middagdeel hebben we 4 ouders nodig, liefst vanaf 12.00 uur om te helpen klaarzetten. Lunchen kan dan op school. 
Opgeven kan via: directie@daltonschooloegstgeest.nl Graag even vermelden ochtend- of middag deel. Gewoon tegen Theo Caspers zeggen kan ook! Meer info over de sportdag in de volgende nieuwsbrief.

Sponsorloop

Op de agenda staat een sponsorloop vermeld. In de nieuwsbrief van volgende week daar ook meer over.

Uitnodiging informatie-avond

Op maandagavond 7 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. Doel van deze avond is het verstrekken van algemene informatie over het leerjaar en de groep waarin uw kind zit. We houden één ronde zodat we wat ruimer de tijd hebben in de groepen. U moet dus kiezen naar welke groep U gaat. U ontvangt in de groepen een handige klassenlijst.
Agenda:
19.15 uur: koffie en thee
19.30-20.30 uur: informatie in de groepen
19.35-20.30 uur: ouders van groep 8: procedure betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs door                                Theo Caspers, daarna groepsinformatie over groep 8 door Wouter Noya 

Gezond tussendoortje en traktaties

We herinneren u graag aan de afspraken die we op school hebben over het tussendoortje en het trakteren: 
Tussendoortjes: de kinderen zijn verplicht om dinsdag t/m donderdag fruit of groente mee te nemen. Op maandag en vrijdag mogen ze zelf iets uitkiezen, mits het geen snoep is!
Traktaties: iets gezonds, zeker geen lolly’s en ander plakkerig snoep en vooral kleine hoeveelheden! De leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de kinderen. Er is een fantastische site www.gezondtrakteren.nl waar heel veel “gezonde” traktaties opstaan.

Overblijven

Vooral voor ouders van nieuwe kinderen is het belangrijk te weten dat u uw kinderen moet inschrijven voor het overblijven. Via de website van de SKO kunt  U uw kind online aanmelden.

Plastificeren nieuwe methoden

We zijn het jaar goed begonnen met 2 prachtige nieuwe actuele methoden voor Geschiedenis en Aardrijkskunde. Hoewel veel zaken digitaal worden aangeboden, vinden we dat het kind ook een mooi boek in zijn handen moet hebben. Deze prachtige boeken willen we graag goed beschermen. We zoeken dus ouders die in totaal 230 boeken willen plastificeren. Info bij Theo Caspers
Print