Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 359

Agenda

7 september Informatie-avond
8-11 september Avond-4-daagse 
16 september Sponsorloop
17 september Studiedag OPOO, hele school vrij
21 september Sportdag (middag groep 1 t/m 4 vrij)
24 september Medezeggenschapsraad
2 oktober Hutspot
3 oktober Leidens ontzet (zaterdag)
5 oktober Studiedag, hele school vrij
7 oktober Opening Kinderboekenweek
9 oktober Atletiekdag groepen 7 en 8
17-25 oktober Herfstvakantie

Avondvierdaagse

Dit jaar lopen 90 leerlingen van onze school mee met de Avondvierdaagse; 25 leerlingen voor de eerste keer en zelfs 2 leerlingen voor de negende keer! Nog even voor de duidelijkheid: aanmelden voor de Avondvierdaagse gebeurde via school, maar de Avondvierdaagse zelf is geen schoolactiviteit. Voor de gezelligheid lopen er wel leerkrachten mee op sommige avonden, maar ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren). We duimen voor mooie wandelavonden en wensen iedereen veel plezier!
De ouderraad

Sportdag

Op 21 september houden we met de hele school een sportdag. Het ochtenddeel is voor alle kinderen, het middag deel alleen voor de groepen 5 t/m 8, de onderbouw is dan vrij.
Voor het ochtenddeel hebben we 12 ouders nodig die de spellen kunnen begeleiden. Niks moeilijks! Voor het middagdeel hebben we 4 ouders nodig, liefst vanaf 12.00 uur om te helpen klaarzetten. Lunchen kan dan op school. 
Opgeven kan via: directie@daltonschooloegstgeest.nl Graag even vermelden ochtend- of middag deel. Gewoon tegen Theo Caspers zeggen kan ook! 
Op de website van de school wordt op 20 september vanaf 18.00 uur aangegeven of de sportdag wel of niet doorgaat

Sponsorloop

Vandaag nemen de kinderen een brief mee over de sponsorloop. We hopen van harte dat u hier aandacht aan wilt besteden!

Uitnodiging informatie-avond

Nog maar eens: Op maandagavond 7 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. Doel van deze avond is het verstrekken van algemene informatie over het leerjaar en de groep waarin uw kind zit. We houden één ronde zodat we wat ruimer de tijd hebben in de groepen. U moet dus kiezen naar welke groep U gaat. U ontvangt in de groepen een handige klassenlijst.
Agenda:
19.15 uur: koffie en thee
19.30-20.30 uur: informatie in de groepen
19.35-20.30 uur: ouders van groep 8: procedure betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs door                                Theo Caspers, daarna groepsinformatie over groep 8 door Wouter Noya 


Print