Nieuws

Uit de school geklapt 362

Agenda

2 oktober Hutspot
3 oktober Leidens ontzet (zaterdag)
5 oktober Studiedag, hele school vrij
7 oktober Opening Kinderboekenweek
9 oktober Atletiekdag groepen 7 en 8
17-25 oktober Herfstvakantie
29 oktober Jaarvergadering ouderraad

Jaarvergadering Ouderraad verzet

De jaarvergadering van de ouderraad is verzet van 8 naar 29 oktober. Dit in verband met de nieuwe statuten, die nog niet door de notaris bekeken zijn. Deze statuten moeten worden vastgesteld op de jaarvergadering.

Hutspot

Morgen, 2 oktober, eten we om 12.00 uur hutspot. We zijn allemaal tot 14.00 uur op school in continurooster.

Ouderenquête

Alle kinderen krijgen vandaag een uitnodiging voor u mee met het verzoek de ouderenquête in te vullen. Dit doen we elke vier jaar. Het geeft ons informatie over uw mening over de school en helpt ons beleid te maken op de ontwikkeling van de school. In de brief staat een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. De enquête wordt strikt anoniem ingevuld. Van harte aanbevolen!

Sponsorloopgeld

Wilt u a.u.b. uw kinderen helpen het sponsorgeld op te halen? We schieten aardig op, en willen graag de eindstand bekend maken.

Uitnodiging Lezing ‘Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren’

Beste ouders en opvoeders,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de lezing over ‘Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren’ volgens de Triple P methodiek. Deze wordt gegeven door Jolande Segers en Annemieke Keuzekamp jeugdverpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Aan de hand van praktische voorbeelden zal gesproken worden over het grootbrengen van flinke en zelfverzekerde kinderen en over hoe je kan bevorderen dat je kind sociaal vaardig wordt en zelfvertrouwen opbouwt.
Vragen die aan bod komen in de lezing zijn o.a.
• Hoe leer ik mijn kind respectvol om te gaan en rekening te houden met anderen?
• Hoe bevorder ik de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bij mijn kind?
• Hoe stimuleer ik mijn kind sociale en communicatieve vaardigheden?
• Hoe kan ik mijn kind leren om problemen zelfstandig op te lossen?
Kinderen hebben meer zelfvertrouwen en succes op school en kunnen beter met anderen opschieten, als zij bepaalde levensvaardigheden ontwikkelen. In de lezing krijgt u een aantal suggesties en ideeën die u kunnen helpen bij het aanleren van belangrijke levensvaardigheden, zodat uw kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die vertrouwen hebben in zichzelf: sociaal vaardig en zelfstandig.
Datum en locatie
Datum: 14 oktober 2015
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: CJG Oegstgeest
Kosten: € 5,- per persoon

Alle ouders met kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom! Meld je aan op de website www.cjgcursus.nl  Voor andere CJG cursussen, themabijeenkomsten of workshops volg CJGcursus op Facebook
!
Print