Nieuws

Uit de school geklapt 363

Agenda

15 oktober Spring-er-es-in-show
17-25 oktober Herfstvakantie

29 oktober Jaarvergadering ouderraad

Spring-er-es-in-show

Aanstaande donderdagmiddag maken we tijdens de Spring-er-es-in-show de eindstand van de sponsorloop bekend. Ook reiken we de Gouden Griffels en Penselen van de Kinderboekenweek uit. Spannend!

Rapportavonden kleuterbouw verzet

De kleuterleerkrachten schakelen dit jaar over op een nieuw observatie- en registratiesysteem om de vorderingen van de kinderen in kaart te brengen. De data die voor de rapportavonden zijn gepland komen totaal niet overeen met de normering binnen dit systeem. We verschuiven de data voor de besprekingen met de ouders van de kleuters tot in januari. De 10-minuten gesprekken worden dan op zelfde wijze gepland.

Rapport digitaal

Dit jaar doen we een proef met het digitaal versturen van de rapporten. Enkele dagen voor de rapportavond krijgt u een email met het rapport. U kunt dit, als u wil uitprinten. Het laatste rapport wordt wel op papier meegegeven. Een en ander scheelt heel veel papier maar vooral veel tijd.

Kleuters op 2 november naar het theater

Op 2 november gaan de kleuters naar de Leo Kannerschool voor de voor de vertelvoorstelling "Maarten Mus vliegt er op uit". Deze is om ongeveer 11.35 uur afgelopen. Daarna lopen de kinderen terug naar school. Het kan zijn dat ze iets later terug zijn.

Mijn kinderen hebben vaak ruzie, hoe kan ik dit verminderen?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert de CJG workshop ‘Omgaan met ruzie tussen broertjes/zusjes’ op 27 oktober in Voorschoten voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. Tijdens deze workshop komen diverse onderwerpen rondom ongehoorzaamheid van kinderen aan bod.
Het is normaal dat kinderen wel eens ruzie met elkaar hebben. Maar als kinderen elkaar te vaak in de haren vliegen, doen ze elkaar pijn. Als je niet optreedt kan ruziën erger worden en kunnen kinderen agressief gedrag gaan vertonen.
Tijdens workshop ‘Omgaan met ruzie tussen broertjes/zusjes’ krijg je informatie volgens de Triple P methodiek over de mogelijke oorzaken van ongehoorzaam gedrag van je kind en de manier waarop je kunt voorkomen dat je kind niet luistert. Je krijgt tips hoe je kinderen kunt leren mee te werken en zich aan de regels te houden. Met andere ouders wissel je ervaringen en ideeën uit over opvoeden. Aan het eind van de workshop heb je een persoonlijk plan van aanpak ontwikkeld om je kinderen beter te leren luisteren, zonder je stem te verheffen. Je krijgt een werkboekje met alle informatie mee naar huis.

Datum en locatie
Datum: woensdag 27 oktober 2015
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: CJG Voorschoten
Kosten: € 5,- per persoon
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl!
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84
@ cjgcursus


Print