Nieuws

Uit de school geklapt 364

Agenda 

2 november Vertelvoorstelling kleutergroepen in Mozaiekzaal Leo Kannerschool (ochtend)
 4 november Medezeggenschapsraad
11 november Nationaal Schoolontbijt
15 november Haaswijk Kindertheater
18 november Rapportbespreking (groepen 3 t/m 8)
19 november Les MEC Uilenballen en muizenissen groep 5
23 november Rapportbespreking (groepen 3 t/m 8)
27 november Les MEC Uilenballen en muizenissen groep 6
4 december Sinterklaasviering (continurooster tot 14.00 uur)

Rapporten voor groepen 3 t/m 8

Op woensdag 18 november en maandag 23 november as. worden de vorderingen van de kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de 10-minutengesprekken besproken. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit later in het jaar (Zie Uit de school geklapt 363)  . De rapportavonden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Broertjes en zusjes worden telkens met 10 minuten wisseltijd ingeroosterd. De rapporten worden via email aan u toegestuurd, ongeveer 2 dagen voor de rapportavond. Ze zijn dan eerst met de kinderen besproken. U kunt het rapport zelf printen en  op de rapportbespreking meenemen. De leerkracht heeft het op het scherm staan. Het laatste rapport in juli krijgt u helemaal op papier, zodat een volledig overzicht gegarandeerd blijft.
De rapportavonden starten in principe om 18.00 uur. Soms, vooral bij de grotere groepen, zullen de leerkrachten u eerder uitnodigen of een aparte afspraak met u maken. Bent u niet in staat op een van de avonden te komen, dan kunt u een mailtje sturen aan directie@daltonschooloegstgeest.nl voor vrijdag 6 november 15.00 uur. Geef U a.u.b. aan welke avond u 
wel in staat bent te komen. Wilt U a.u.b. geen verzoektijden invullen? U ontvangt de uitnodiging met datum en tijd. Graag de volgende gegevens in de mail zetten:
Naam ouders, naam kind(eren), groep(en) kan alleen op woensdag 18 november/maandag 23 november op rapportavond komen.

Haaswijk Kindertheater

Op 15 november presenteert het Haaswijk Kindertheater Poco en Wiem met Helpende handen
Sint Nicolaas zit met zijn handen in het haar. Al zijn Pieten zijn op het laatste moment ziek geworden en nu zoekt de goedheiligman hulp. De cadeautjes moeten ingepakt, de Sinterklaasliedjes ingestudeerd, het snoepgoed uitgedeeld en het grote Boek verzorgd. Gelukkig zijn Poco & Wiem meteen bereid om de Sint uit de brand te helpen. Maar of hij hier nu zo blij mee is?
Informatie
Leeftijd: van 4-10 jaar
Zondag 15 november, 15.00 uur
Locatie: Daltonschool ( Jan Wolkerslaan 18 2343 BK Oegstgeest )
Leden van de buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel gratis toegang
Niet-leden € 5,=
Duur: 60 minuten
Buurtvereniging: www.bvhm.nl

Ouderenquête

De vragenlijst is door 69 personen ingevuld. Dat is 36%. Dit percentage is statistisch gezien voldoende om een betrouwbaar beeld van de mening van ouders te geven. 
De antwoorden konden worden gegeven op een 4-punt-schaal. Dit betekent dat 4 de hoogst haalbare score is. De school als geheel krijgt van de ouders een 3,42.
Op een enkel aspect heeft de school onder de norm 3 gescoord. Wel zijn er soms opvallende verschillende tussen de hoogst en de laagst scorende ouders. Dit levert bespreekpunten op en wordt in de planning van verbeterpunten opgenomen in het nieuwe schoolplan.
Een paar opvallende zaken:
Een groot aantal ouders noemt de sfeer op school als een van de sterke punten. Ook de communicatie, de bereikbaarheid van de leerkrachten, de laagdrempeligheid, veiligheid en betrokkenheid, sociale cohesie, daltonaspecten, de deskundigheid van de leerkrachten, de multiculturele of internationale populatie, het plezier van de kinderen, de Engelse lessen voor alle leerlingen, de vele optredens, worden vaak benoemd.
Als verbeterpunten worden vaker genoemd:
Verdeling van studiedagen over het schooljaar, de communicatie vanuit de groepen naar ouders (geen briefjes op het prikbord maar digitaal doen), herinrichting van het schoolplein, meer coördinatie m.b.t. de klassenuitjes, uitspraak Engels.
Ook wordt er aandacht gevraagd voor digitaal pesten, met name met Whatsapp. Als reactie daar meteen maar op: wij kaarten dit aan met de leerlingen tijdens de lessen over "het digitaal diploma", maar ouders zullen hier echt zelf alert op moeten zijn. Het gebeurt buiten schooltijd, wij hebben hier geen invloed op.
De resultaten van dit onderzoek worden besproken in het team en met de Medezeggenschapsraad. Hieruit komen de verbeterpunten voor de komende jaren. Duidelijk mag zijn dat we (even) heel blij zijn met deze uitslag. 
 
Print