Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 368

Agenda

17 januari Haaswijk Kindertheater
22 januari Spring-er-es-in show met ondertekening convenant met SKO
26 januari Medezeggenschapsraad
27 januari Nationaal Voorleesontbijt, ook voor ouders! (zie hieronder)

Bespreking vorderingen voor groepen 1 en 2

Op woensdag 27 januari en donderdag 4 februari as. worden de  vorderingen van de kinderen van groep 1 en 2 besproken. De gespreksavonden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Broertjes en zusjes worden telkens met 10 minuten wisseltijd ingeroosterd. De gesprekken worden gevoerd met behulp van een vast format, dit om te zorgen dat zoveel mogelijk facetten aan bod komen.
De besprekingen starten in principe om 18.00 uur en worden in verband met de bereikbaarheid in de directiekamer en de mediatheek gevoerd. Soms zullen de leerkrachten u eerder uitnodigen of een aparte afspraak met u maken. Bent u niet in staat op één van de avonden te komen, dan kunt u een mailtje sturen aan directie@daltonschooloegstgeest.nl voor vrijdag 15 januari 15.00 uur. Geeft U a.u.b. aan welke avond u 
wel in staat bent te komen. Wilt U a.u.b. geen verzoektijden invullen? U ontvangt de uitnodiging met datum en tijd. Graag de volgende gegevens in de mail zetten:
Naam ouders, naam kind(eren), groep(en) kan alleen op woensdag 27 januari/donderdag 4 februari op de gespreksavond komen.

Voorlezen, wie is er niet groot mee geworden?

Het belang van voorlezen, aan jonge én aan oudere kinderen kan niet onderschat worden. Vroeg voorgelezen worden is straks gemakkelijker zelf leren lezen. En omdat lezen wellicht een van de belangrijkste basisvaardigheden is, is dat natuurlijk een goede zaak. Maar voorlezen brengt zowel ouder als kind nog veel meer: plezier, gezellig samenzijn, een rustmoment, een (nieuwe) blik op de wereld. Leesbevorderaar Liselotte Dessauvagie neemt u op 27 januari, terwijl de kinderen genieten van het Voorleesontbijt, mee op een korte reis door Voorleesland en laat u ervaren hoe prettig én gemakkelijk voorlezen is. Komt u ook luisteren? 

Groei

In deze eerste week na de vakantie zijn we bijna op de helft van het schooljaar. Kinderen groeien en dus kijken we bij alle kinderen of hun meubilair nog wel passend is. Vaak vinden kinderen dat ze een te lage tafel en stoel hebben. Begrijpelijk: we willen allemaal groot zijn. Wij kijken of het echt klopt.

Lekker warm

In de vakantie is de hele school voorzien van HR++ glas. Heerlijk warm en besparend en met mooie ventilatieroosters zodat we de toevoer van frisse lucht beter kunnen regelen. Nu nog een kleine schilderbeurt en we zitten er weer keurig bij.

Gezocht

Wij hebben behoefte aan makkelijk zittende reserve-broeken voor jongens en meisjes.
Onderbroeken en shirts hebben we voorlopig genoeg. U kunt de broeken afgeven aan één van de kleuterleerkrachten. Alvast bedankt!

Buurtvereniging Haaswijk en De Morsebel presenteert:

Voorstelling en workshop: “Raaf op reis”.
Raaf wil een nieuw verhaal vertellen. Grappig en spannend tegelijk. Maar dat verhaal is er nog niet. Dus gaat hij op reis met een magische schelp samen met Mip, het hulpje van de tovenaar. Natuurlijk vindt Raaf dat maar niks, en Mip ook niet. Gaandeweg ontdekken ze echter dat ze samen meer kunnen bereiken dan alleen. Want wat doe je tegen een éénogige reus? En hoe overleef je een storm op zee?

Raaf op reis is een voorstelling over samenwerken. Niet alleen moeten Raaf en Mip samenwerken, ook om de voorstelling te kunnen spelen kunnen de kinderen delen van het decor maken. De trein, de boot, bomen voor het bos of de cactussen voor de woestijn. Deze komen terug in de voorstelling. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen de kinderen komen knutselen aan het decor, de voorstelling is ook te bezoeken zonder dat je komt helpen het decor te maken.

Informatie
Leeftijd: 6+
Zondag 17 januari 2016
Decor maken; van 14:00-15:00uur
Voorstelling: van 15:00-16:00uur
Locatie: Daltonschool ( Jan Wolkerslaan 18 2343 BK Oegstgeest )
Leden van de buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel gratis toegang
Niet-leden € 5,= (kaarten uitsluitend a contant aan de deur)
Duur: 60 minuten
Buurtvereniging: www.bvhm.nl


Print