Nieuws

Uit de school geklapt 371

Agenda

2 maart Groep 6 naar Naturalis
 3 maart Ouderraad en Medezeggenschapsraad
10 maart Open dag
11 maart Afsluiting project (zie beneden)
11 maart Groepen 7 en 8 Muziekvoorstelling
13 maart Haaswijk Kindertheater
17 maart Rapportavond groepen 3 t/m 7
22 maart Introductieles godsdienst groep 4 (9.00 uur)
22 maart Rapportavond groepen 3 t/m 7
24 maart Paasontbijt
25 maart Goede vrijdag (Vrij)
28 maart Tweede Paasdag (Vrij)

Rapporten voor groepen 3 t/m 7

Op donderdag 17 maart en dinsdag 22 maart as. worden de vorderingen van de kinderen van groep 3 t/m 7 tijdens de 10-minutengesprekken besproken. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit in juni, de gesprekken hebben net plaatsgevonden. Dit geldt ook voor groep 8. De rapportavonden zijn van 18.00 uur tot 21.00 uur. Broertjes en zusjes worden telkens met 10 minuten wisseltijd ingeroosterd. De rapporten worden via email aan u toegestuurd, ongeveer 2 dagen voor de rapportavond. Ze zijn dan eerst met de kinderen besproken. U kunt het rapport zelf printen en  op de rapportbespreking meenemen. De leerkracht heeft het op het scherm staan. Het laatste rapport in juli krijgt u helemaal op papier, zodat een volledig overzicht gegarandeerd blijft. De uitdraai van de Citoscores worden wel op papier meegeven in een enveloppe.
De rapportavonden, dit keer dus alleen voor de groepen 3 t/m 7, starten in principe om 18.00 uur. Soms, vooral bij de grotere groepen, zullen de leerkrachten u eerder uitnodigen of een aparte afspraak met u maken. Bent u niet in staat op een van de avonden te komen, dan kunt u een mailtje sturen aan directie@daltonschooloegstgeest.nl voor vrijdag 11 maart 15.00 uur. Geef U a.u.b. aan welke avond u 
wel in staat bent te komen. Wilt U a.u.b. geen verzoektijden invullen? U ontvangt de uitnodiging met datum en tijd. Graag de volgende gegevens in de mail zetten: Naam ouders, naam kind(eren), groep(en) kan alleen op donderdag 17 maart/dinsdag 22 maart op rapportavond komen.

Afsluiting project

We sluiten het project Voeding af op vrijdagmiddag 11 maart van 15.00 tot 16.00 uur. Direct aansluitend dus. We nodigen u van harte uit om naar het werk van de kinderen te komen kijken.

Open dag

Op donderdag 10 maart is de school open voor belangstellenden, nieuwe ouders, maar ook opa's en oma's. De school is open van 9.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. We laten dan zoveel mogelijk facetten van de school zien. U kunt ook in gesprek met kinderen over hun ervaring op school. Zegt het voort!

Moestuin

Komende weken zal er veel gebeuren aan het opzetten van de moestuin, zo wordt de grond geploegd en zal er op 12 maart, NL Doet een tegelpad worden aangelegd. We gaan in de klassen aan de gang met kweekbakjes.
We zijn op zoek naar een kruiwagen! Info bij Theo Caspers

Print