Nieuws

Uit de school geklapt 373

Agenda

13 april juffen en meestersdag
21 april Verkeersexamen groep 7 fietsen
22 april Viering Koningsspelen continue tot 14.00 uur
23 april-8 mei Meivakantie
9 mei Introductie Leerlingenraad in groep 4 t/m 7 Start kandidaatstelling
11 mei Kleuters Teddy Bear Hospital LUMC
13 mei Groep 3 bijenuitje
17 mei Start Entree groep 7
19 mei Schoolfotograaf
23 mei t/m 27 mei Kamp

Fantastische hulp

De afgelopen dagen ontvingen we fantastisch veel hulp bij het in orde maken van de moestuin. Ook werden er weer in no-time boeken voor de mediatheek geplastificeerd. Super! Fijn om op zoveel hulp te mogen rekenen.

Uitjes en excursies

De Ouderraad krijgt regelmatig vragen over de inhoud en afspraken met betrekking tot de uitjes en excursies op school. Het bestuur van de Ouderraad besprak dit met de directie. Daarom een kort bericht voor de duidelijkheid.
Uitgangspunt is dat het team door het jaar heen zo veel mogelijk buitenschoolse educatieve activiteiten organiseren. Per kind is daar een budget van € 11,00 voor afgesproken in de begroting van de Ouderraad.
Dit kunnen uitjes zijn van het Kunstmenu, Milieu-educatie, musea. Daarnaast zijn er ook eenmalige of incidentele excursies waarbij we afhankelijk zijn van loting of beperkte inschrijving. Niet alle activiteiten kunnen door ons jaarlijks worden gekozen.
Naast deze educatieve uitstapjes organiseren we aan het einde van het schooljaar een klassenuitje.
Hierbij gebruiken we het geld dat over is van de excursies en vragen, indien nodig, een bescheiden bijdrage. Dit doen we om het voor iedereen toegankelijk te houden. Het klassenuitje is minder educatief van aard, doel is een gezellige dag om het jaar af te sluiten.

Bericht van de voorzitter van het bestuur van OPOO

Beste ouders,

Eerder berichtte ik u over het vertrek van onze algemeen directeur de heer Gert-Jan den Adel per 1 april. Tot de zomer zal de heer R.B.F. Niehe als interim-directeur zijn taken waarnemen. Na de zomer hopen wij een nieuwe directeur-bestuurder te benoemen, waarvoor de werving binnenkort zal starten. Het bestuur zal zich vanaf dan in een Raad van Toezicht-model richten op haar toezichthoudende taak.
Namens het bestuur,

Leendert-Jan Veldhuyzen, 
Voorzitter bestuur OPOO
Montessorischool Oegstgeest, 
Daltonschool Oegstgeest, 
De Vogels, 
Gevers-Deutz-Terweeschool.

De schooltuin op de Yurlspagina
Als u via www.daltonschooloegstgeest.nl op de Yurlssite gaat vindt u bovenaan een nieuwe knop Schooltuin. De moeite waard!

Informatiebeurs: Jongeren en de verleidingen van nu

Kinderen veranderen tijdens hun puberteit vaak sterk en doen vaak weer een ander appèl op u als opvoeder. Vanzelfsprekend dat het opvoeden van een kind in de puberteit weer nieuwe vragen bij u oproept. Daarom neemt de gemeente Oegstgeest het initiatief voor een informatiebeurs voor opvoeders van pubers.

De informatiebeurs is een initiatief van de gemeente Oegstgeest in samenwerking met onder  meer Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest, Teylingen College-Duinzigt, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, Regionaal Bureau Leerplicht, Halt en Politie Den Haag, GGD en de Brijder.  

<span calibri",sans-serif"=""> De informatiebeurs wordt georganiseerd op donderdagavond 7 april 2016. Tijdens deze avond wordt u  in de vorm van een presentatie met theater en een informatiemarkt meegenomen in de wereld van jongeren en krijgt u informatie, tips en ideeën aangereikt voor het opvoeden van pubers. Dit jaar staat het thema ‘jongeren en de verleidingen van nu’ centraal. Jongeren van nu worden omringd met verleidingen als gamen, social media en drank & voeding. De verleiding kan klein beginnen en meer en meer het dagelijks leven van een jongere beïnvloeden. Daarom is het belangrijk op tijd de verleidingen waar uw zoon of dochter gevoelig voor is, te herkennen en u handvatten te bieden om daarmee om te gaan. 

Bent u benieuwd en heeft u een kind tussen de 10 en 19 jaar?
U bent van harte welkom bij de informatiebeurs ‘Jongeren en de verleidingen van nu’
op donderdagavond 7 april 2016 van 19.30 - 22.00 uur
op het Teylingen College-Duinzigt, Wijttenbachweg 23 te Oegstgeest.
Voor meer informatie, kijk op www.cjgoegstgeest.nl

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

cjg_centrum_logo_PMSGoudaKA

Website: www.cjgcursus.nl
Email: info@cjgcursus.nl

Telefoon:              088 254 23 84

Print