Uit de school geklapt 378

Agenda

30 juni ochtend Kleuters in de herkansing
30 juni middag Generale repetitie groep 8
1 juli ochtend: musical voor de school
1 juli Afscheidsavond groep 8
4 juli Rapport mee
4 juli Groep 8 Drievliet
5 juli Groep 4 Avifauna
8 juli 12.00 uur Start Zomervakantie
8-19 augustus Summerschool
15 augustus Aanleg schoolplein
22 augustus Eerste schooldag 2016-2017

Laatste USG voor de zomervakantie

Dit is de laatste USG voor de zomervakantie. We wensen u alvast een fijne zomer en zien elkaar graag op 22 augustus terug.

Wisseling van de muziekwacht

Onze muziekleerkracht, Marieke voor de Wind, krijgt meer uren op haar Haagse scholen en gaat ons daarom verlaten.  Gelukkig is mevr. Anne Claas in staat om haar op te volgen. Zij maakt donderdag as. kennis met de kinderen. We bedanken Marieke en wensen beiden veel succes.

Verandering rapportavonden

Door verandering van methoden en observatiesystemen bemerkten wij dat we in oktober nog onvoldoende cijfers hadden om een zinvol rapport te kunnen opstellen. We willen wel met ouders over hun kinderen spreken, dus hebben we hier een voortgangsgesprek van gemaakt. Omdat we denken dat de kinderen vanaf groep 6 ook inbreng kunnen hebben in hun eigen ontwikkeling, en we de kinderen serieus willen nemen als gesprekspartner, nemen deze ook deel aan het gesprek. Vanaf het schooljaar 2016-2017 verandert het schema m.b.t. rapporten en bespreking van vorderingen. Twee keer per jaar ruimen we tijd in om met alle ouders en/of leerlingen te praten over de vorderingen van de kinderen. Een keer doen we dit op uitnodiging: In oktober/november spreken we alle ouders, nog zonder rapport, maar wel met de kinderen. Vanaf groep 6 zijn de kinderen dus deelnemer aan de gesprekken. Voor de voorjaarsvakantie, de Citotoetsen zijn net afgenomen, bespreken we het eerste rapport met alle ouders. We hebben dan ook de sociaal-emotionele vragenlijst afgenomen. Voor de zomervakantie bespreken we eventueel het tweede rapport, met Cito-rapportage, met ouders die daar behoefte aan hebben, of ouders die door ons worden uitgenodigd. Dus op uitnodiging. Telkens zal de leerling zelf ook een rapport hebben ingevuld over zijn/haar werk en functioneren. Omdat de kinderen worden betrokken bij de gesprekken zullen deze eerder in de middag beginnen. Het blijft een tien-minutengesprek.
Voor de groepen 3 en 4 wordt de normering op het rapport weergegeven in letters (Goed, Ruim Voldoende, Voldoende, Matig en Onvoldoende). De hogere groepen ontvangen een cijferrapport.

Leerlingenraad

Volgend schooljaar zal de allereerste leerlingenraad van start gaan bij ons op school. 16 juni hebben we verkiezingen gehouden in de bovenbouw. We hebben dit officieel aangepakt met een verkiezingscampagne en heuse stembiljetten.

Waarom is een leerlingenraad zo belangrijk?
Met o.a. het installeren van de leerlingenraad wil de school de leerlingen leren om een eigen mening te vormen, ideeën en meningen te verwoorden, al discussiërend samen een oplossing te vinden, eigen verantwoordelijkheid te nemen, op speelse wijze de werking van een democratie te verkennen en actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap).

Leerlingenraad
Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, enz.

Wie zitten in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door een leerkracht van de school.

Volgend schooljaar hebben zitting in de allereerste leerlingenraad, vorige week door burgemeester Jaensch geïnstalleerd:
Emma Pennings
Yara Weissbach
Thijs Augustijn
Zahra Ramdane
Eva Verhoogt
Lara van Berkel
Karam Alkaissy
Kai Weissbach

Uit de Medezeggenschapsraad:

Het schooljaar nadert zijn einde en ook de laatste vergadering van de MR zit er inmiddels op. Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Wij zijn als MR, nu en uiteraard ook weer volgend schooljaar, bereikbaar op het mailadres MR@daltonschooloegstgeest.nl
Namens de hele MR: tot volgend schooljaar!

Kinderen in hun sas met de VakantiePas

De zomervakantie komt er weer aan, dus ook de VakantiePas. Hét paspoort voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, boordevol activiteiten met korting. Vanaf 20 juni krijgen alle basisschoolleerlingen in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten de VakantiePas uitgereikt op school. De Pas vertegenwoordigt een waarde van zeker € 300,- aan kortingen voor kinderen en ouders, en geeft een overzicht van (zomer)activiteiten in stad en regio.
De VakantiePas laat kinderen andere kanten van hun leefomgeving ontdekken door hen te stimuleren deel te nemen aan ‘nieuwe’ activiteiten. De activiteiten zijn altijd te bezoeken mét VakantiepasKorting en zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over kunst & cultuur, recreatie & sport, natuur & milieu en mens & maatschappij.

Power!
In de VakantiePas van 2016 staan heel veel activiteiten waar kinderen power van krijgen. Power zit overal: in spieren, hart, hoofd en buik. Al die powers kunnen groter en sterker worden. Met praten, sporten, spelen, leren, tekenen, muziek maken, eten, musea bezoeken, noem maar op. Met de VakantiePas kunnen kinderen deze zomervakantie heel wat powerrrrr krijgen! Ze kunnen een proefles nemen bij Rockademy, klimmen en klauteren in Boulderhal Kunststof, op slootsafari, salsadansen en nog veel meer.
Bovendien kunnen kinderen een fiets winnen of vrijkaartjes voor Linnaeushof. In de VakantiePas staat precies wat ze daarvoor moeten doen.
Op de website vakantiepas.nl staan eventuele wijzigingen én activiteiten die niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan.
Ga naar vakantiepas.nl voor meer informatie.

Kindertriahlon

Op zondagochtend 14 augustus 2016 is de “De Zijl Power Kids Triathlon”. De triathlon is een soort hardloopwedstrijd waarbij je ook nog een stuk zwemt en fietst. Je start met zwemmen, dan ga je een stuk fietsen en daarna ren je naar de finish. De opbrengst van deze Kids Triathlon gaat naar het Willem-Alexander Kinderfonds.
Het Willem-Alexander Kinderfonds doet er alles aan om het verblijf van jonge kinderen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (LUMC in Leiden) voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Zo wordt er iedere week door kinderen Kindertelevisie gemaakt en krijgen alle opgenomen kinderen een knuffel uitgereikt. Bovendien worden de afdelingen van het Kinderziekenhuis opnieuw ingericht. Meer informatie vind je op www.wakf.nl.
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Dan zien wij je heel graag aan de start verschijnen. Wij vragen een bijdrage van 5 euro. Dit bedrag gaat helemaal naar het Willem-Alexander Kinderfonds. Bovendien verdubbelt de Rabobank dat bedrag nog een keer! Meer informatie over de triathlon: www.triathlonleiderdorp.nl/kindertriathlon Omdat alle opbrengsten naar zieke kinderen gaan, is het ook leuk om je te laten sponsoren door je ouders, familie en vrienden. Op de website staat een voorbeeld van een sponsorformulier.