Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 380

Agenda

29 augustus Ouderraad
5 september Informatie-avond
6-9 september Avond-4-daagse
14 september Leerlingenraad
19 september Sportdag


Uitnodiging informatie-avond

Op maandagavond 5 september houden we onze jaarlijkse informatieavond. Doel van deze avond is het verstrekken van algemene informatie over het leerjaar en de groep waarin uw kind zit. We houden één ronde zodat we wat ruimer de tijd hebben in de groepen. U moet dus kiezen naar welke groep U gaat. U ontvangt in de groepen een handige klassenlijst.

Agenda:

19.15 uur: koffie en thee
19.30-20.30 uur: informatie in de groepen
19.35-20.30 uur: ouders van groep 8: procedure betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs door Theo Caspers, daarna groepsinformatie over groep 8 door Wouter Noya

Sportdag

Op 19 september houden we met de hele school een sportdag. Het ochtenddeel is voor alle kinderen, het middag deel alleen voor de groepen 5 t/m 8, de onderbouw is dan vrij.
Voor het ochtenddeel hebben we 14 ouders nodig die de spellen kunnen begeleiden en 4 ouders bij de kleuters als extra begeleiding. Niks moeilijks!
Voor het middagdeel hebben we 4 ouders nodig.
Opgeven kan via: directie@daltonschooloegstgeest.nl Graag even vermelden ochtend- of middag deel. Gewoon tegen Theo Caspers zeggen kan ook!
Op de website van de school wordt op 18 september vanaf 19.00 uur aangegeven of de sportdag wel of niet doorgaat.


Avondvierdaagse

Ook dit jaar kunnen leerlingen van onze school meelopen mee met de Avondvierdaagse. Nog even voor de duidelijkheid: aanmelden voor de Avondvierdaagse gebeurde via school, maar de Avondvierdaagse zelf is geen schoolactiviteit. Voor de gezelligheid lopen er wel leerkrachten mee op sommige avonden, maar ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren). We duimen voor mooie wandelavonden en wensen iedereen veel plezier!

Opgeven bij de leerkracht met de hoeveelste deelname dit gaat worden en € 3,00 (EERST IS €2,50 DOORGEGEVEN, DIT KLOPT DUS NIET) Als u € 2,50 heeft ingeleverd, wilt u dit dan a.u.b. aanvullen tot € 3,00!!


Hulp Syrische kinderen

De school is verrijkt met 4 kinderen uit Aleppo. Deze kinderen hebben, door de strijd in die stad, nooit onderwijs genoten. We proberen zoveel mogelijk taalonderwijs voor ze te regelen, maar kunnen nog heel goed extra hulp gebruiken. Leuk en heel dankbaar werk. Informatie bij meester Henny en juf Jacqueline.


Maxclass

De kinderen kunnen op hun account van Maxclass komen. Ouders worden via een mailtje uitgenodigd om in te loggen. Deze uitnodiging komt eraan! Het vraagt tijd om alle accounts over te zetten.

Print