Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 389

Agenda

25 januari       Nationaal Voorleesontbijt
25 januari       Eerste Kinderyogales op woensdagmiddag
1 februari        Medezeggenschapsraad/Ouderraad
9 februari       Groepen 1 en 2 Voorstelling
10 februari     Wintertoernooi groep 8
16 februari     Rapportgesprekken
21 februari     Rapportgesprekken
23 februari     Spring-er-es-in-show
24 februari     Studiedag
25 feb-5 mrt   Voorjaarsvakantie

Brrrr...

Het is koud en sommige kinderen merken dat dubbel, omdat ze geen wanten of mutsen dragen. De kleuters in het bijzonder hebben dat wel behoefte aan, omdat ze toch wat langer buiten zijn. 
We hebben met de kinderen een afspraak dat ze niet op het ijs gaan zolang er geen toestemming is. Als de vorst doorzet gaan we meten. We hanteren een veilige ijsdikte van 12 cm voor grotere.aantallen.

Kinderyoga

25 januari start kinderyoga op de Daltonschool!
Yoga is voor iedereen. Iedereen kan het. Yoga is niet prestatiegericht en gaat vooral om de beleving en het plezier. Laat jouw kind spelenderwijs ontdekken hoe het zijn/haar lichaam gezond en sterk kan houden, en hoe hij/zij in balans kan blijven en met plezier kan bewegen en ontspannen! Jong geleerd, oud gedaan!

De lessen zijn iedere woensdagmiddag (behalve in schoolvakanties) en doorlopend opgezet zodat jouw kind het hele jaar kan instromen. Kijk voor meer informatie op www.yogametjeannette.nl.
In principe is de indeling op basis van de leeftijd als volgt:
woensdagmiddag 13:30 - 14:30 uur: leeftijd 4 t/m 7 jaar
woensdagmiddag 14:45 - 15:45 uur: leeftijd 6 t/m 11 jaar
woensdagmiddag 16:00 - 17:00 uur: leeftijd 10 t/m 12 jaar
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per leeftijdscategorie zullen groepen gemaakt worden door de docent. De lestijd kan mogelijk aangepast worden ten behoeve van de groepsindeling.

Kinderyoga start op woensdagmiddag 25 januari 2017 met een GRATIS proefles!
Graag van te voren aanmelden via www.yogametjeannette.nl.

Wijzer worden over opvoeden vanuit je luie stoel

Er gaan steeds meer geluiden op om op te voeden met minder belonen en straffen. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, krijg je volop inspiratie hoe je dat kunt aanpakken. Tischa Neve vertelt over de kanttekeningen van straffen en belonen en over wat het oplevert als je het anders aanpakt. Meld je nu aan voor de gratis Webinar op 23 januari via http://grootenklein.nl/webinar/.

Toestemming informatie-uitwisseling SKO-Daltonschool

Vorig jaar gaven (bijna alle) ouders toestemming voor de uitwisseling van informatie over kinderen zoals hieronder beschreven in de USG 369 van 15 januari 2016. Volgens de Wet op de privacy moeten we deze sessie elk jaar herhalen. Dat is administratief een heel arbeidsintensieve klus.
Indien u geen toestemming geeft voor de beschreven uitwisseling wilt u dan een mailtje sturen naar: directie@daltonschooloegstgeest.nl.
Een simpele "Ik geef geen toestemming voor de uitwisseling SKO-Dalton m.b.t. mijn kinderen" is voldoende.

Informatie convenant SKO-Daltonschool

Waarover willen wij informatie uitwisselen en vragen wij toestemming?

Als wij menen dat extra aandacht voor de pedagogische begeleiding van uw kind nodig is willen wij onze aanpak afstemmen. Wij willen informatie kunnen uitwisselen over:

  • het gedrag van uw kind;

  • de sociaal emotionele ontwikkeling;

  • de motorische ontwikkeling.


Het gaat daarbij om informatie die is waargenomen door:

  • de leerkracht van de groep van uw kind;

  • de pedagogisch medewerker van het SKO kindercentrum.


Wat is het doel van deze informatie-uitwisseling?

Het doel is uw kind optimaal en eenduidig in zijn/haar ontwikkeling te kunnen begeleiden.

Op welke momenten willen wij de informatie uitwisselen?

Basisschool en SKO kinderopvang hebben minimaal 4 x per jaar periodiek georganiseerd overleg over kinderen of groep kinderen waar meer aandacht voor ontwikkeling en begeleiding gewenst is.

Hoe blijft u op de hoogte?

Als de ontwikkeling van uw kind extra aandacht vraagt brengen wij u daarvan op de hoogte, wij vertellen u dan op welke wijze wij uw kind begeleiden. Ook vertellen wij u hoe wij de begeleiding op school en bij de kinderopvang op elkaar afstemmen.


Welke informatie wordt zonder uw toestemming uitgewisseld?

Informatie over dagelijkse gebeurtenissen wisselen de leerkracht en pedagogisch medewerker van uw kind uit zonder jouw toestemming te vragen.

Het is in het belang van uw kind als de leerkracht of pedagogisch medewerker er van af weet.
Voorbeelden

  • Uw kind heeft ruzie gehad op school. Het is uitgepraat maar ze lijkt er nog mee te zitten. De leerkracht vertelt dit aan de pedagogisch medewerker van de BSO. Die kan er die middag naar vragen bij uw kind waardoor uw kind zijn of haar hart kan luchten.

  • Uw kind is ziek en de leerkracht geeft dit door aan de pedagogisch medewerker van SKO. U hoeft zelf niet af te bellen en de pedagogisch medewerker is op de hoogte.

  • Uw kind is gevallen tijdens school en heeft een bult op zijn of haar hoofd. De pedagogisch medewerker kan dit na de BSO aan jou vertellen. U weet waar de bult vandaan komt.

  • Een groep kinderen heeft ruzie gehad tijdens de TSO. Dit is nog niet opgelost als de pauze is afgelopen. De pedagogisch medewerker vertelt dit aan de leerkracht en de leerkracht praat na in de klas.

  • Uw kind klaagt tijdens de VSO over buikpijn. De pedagogisch medewerker vertelt dit aan de leerkracht. De leerkracht kan uw kind extra in de gaten houden.

Hoe zijn de afspraken over informatie-uitwisseling tussen de school en kinderopvang vastgelegd?

Basisschool en SKO kinderopvang hebben de afspraken over informatie-uitwisseling vastgelegd in een Convenant. In het Convenant hebben we het doel en de werkwijze van de informatie-uitwisseling beschreven. Wij zorgen er voor dat de informatie-uitwisseling in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gebeurt.Print