Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 390

Agenda

1 februari        Medezeggenschapsraad/Ouderraad
8 februari       Groep 6 naar T-Rex in Naturalis
9 februari       Groepen 1 en 2 Voorstelling
10 februari     Wintertoernooi groep 8
16 februari     Rapportgesprekken
21 februari     Rapportgesprekken
23 februari     Spring-er-es-in-show
24 februari     Studiedag
25 feb-5 mrt   Voorjaarsvakantie
14 maart          Proefles godsdienst in groep 4 (later meer)

Rapportgesprekken

De rapportgesprekken vinden plaats op donderdag 16 en dinsdag 21 februari. Als voorbereiding op deze gesprekken vullen de kinderen een reflectieformulier in, dat ook ter sprake zal komen.
Van groep 6 t/m 8 zijn de kinderen bij het gesprek. Zij kunnen dan zelf hun reflectie en doelen toelichten. U krijgt het rapport enige dagen voor het gesprek via de mail weer toegestuurd
De gesprekken beginnen om 16.00 uur en gaan door tot 19.00 uur. Iets langer dan vorige keer dus.
U kunt zelf weer inschrijven, wacht daar niet te lang mee. De inschrijflijsten hangen bij de lokalen. Houd rekening met 10 minuten wisseltijd. Plan dus niet te strak achter elkaar. 
Groep 8 gaat een ander werkwijze hanteren i.v.m. de schooladviezen. De gesprekken worden daar 15 minuten en meester Wouter gaat daarom ook op andere dagen gesprekken voeren. Op  vrijdag 17 en maandag 20 februari is hij in de middag ook beschikbaar. Zie de lijsten bij de klas.

Print