Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 392

Agenda

24 februari      Studiedag
25 feb-5 mrt    Voorjaarsvakantie
10 maart          Groep 5 naar Naturalis T-Rex
11 maart          NL Doet, klaarmaken van de moestuin van 10 tot 12 uur.
13 maart          MR
14 maart          Proefles godsdienst in groep 4 (later meer)
15 maart          Leerlingenraad en Tweede Kamer Verkiezing
15 maart          Kleuters naar museum Volkenkunde
20 maart          Start Project
30 maart          Afsluiting project met dansvoorstelling
5 april               Schoolvoetbaltoernooi
6 april               Anglia exams groepen 6, 7 en 8

Morgen vrij

Morgen is de school dicht wegens een studiedag voor het personeel. Fijne vakantie!

Whats-app-groepen

De kinderen beginnen steeds jonger te communiceren via hun mobiele telefoon. Wij merken dat dit veel aandacht van de ouders vraagt. Afgelopen week bemerkten we veel irritatie bij kinderen en ouders in groep 6. De groepsapp werd gebruikt om "opdrachten" te geven en om te mopperen. Stoere taal die een vervelende uitwerking in de klas heeft. Daar zijn wij niet blij mee. Sommige kinderen kunnen nog slecht omgaan met het feit dat ze geen direct contact hebben, maar pseudo anoniem. 
Wij hebben vandaag aandacht aan dit fenomeen besteed in de groep. We hopen dat u het digitale verkeer van de kinderen in de gaten houdt. Goed communiceren is best lastig, dus daar moeten we de kinderen bij helpen. We merken dat veel ouders dat ook doen en daarmee hun kind goed ondersteunen. 

Gezinsrelaties na Scheiding

Jaarlijks maken in Nederland zo’n 70.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. In hoeverre kinderen problemen ontwikkelen kan van kind tot kind verschillen.
Doel van het onderzoek
Met het onderzoek ‘Gezinsrelaties na scheiding’ willen we, d.w.z. Universiteit van Utrecht, meer te weten komen over veranderingen binnen gezinnen na scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.
In Nederland maken ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen de scheiding van hun ouders mee. Dit kan door hen ervaren worden als een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen lopen na een scheiding van hun ouders dan ook meer risico op het ontwikkelen van problemen vergeleken met kinderen waarvan de ouders niet uit elkaar gaan. De mate waarin kinderen problemen ontwikkelen kan echter enorm verschillen van kind tot kind.
Doelgroep
Voor het onderzoek 'Gezinsrelaties na scheiding' zijn wij op zoek naar gezinnen waarvan de ouders korter dan anderhalf jaar geleden uit elkaar zijn gaan wonen. Of gezinnen waarvan de ouders binnenkort uit elkaar gaan. Eén of meer van de kinderen is tussen de 8 en 16 jaar oud. Ervaring met eerder onderzoek leert ons dat de meeste kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zien we graag beide ouders, maar deelname is ook mogelijk als één ouder mee wil doen. Als beide ouders meedoen dan hoeven zij niets gezamenlijk te doen, er worden aparte afspraken gemaakt.
Ouders en kind(eren) kunnen zich tot in ieder geval september 2017 aanmelden voor het onderzoek.
Hoewel er meer aandacht is voor het welzijn van kinderen na scheiding, weten we helaas nog niet goed wat er nou precies in gezinnen gebeurt kort na een scheiding en de jaren die daarop volgen. Welke processen spelen zich af binnen gezinnen na scheiding? En op welke manier kan dit bijdragen aan het functioneren van ouders en de ontwikkeling van kinderen na een scheiding?
Daarom roepen we gezinnen op om deel te nemen aan ons onderzoek! We kijken hierbij naar de rol van alle gezinsleden (ouders en eventueel broers en zussen als die er zijn) en hun onderlinge relaties. Kinderen krijgen een beloning voor deelname en vinden het over het algemeen leuk of zelfs fijn om mee te doen aan dit soort onderzoek. U hoeft voor het onderzoek niet naar Utrecht te komen.
Bent u korter dan anderhalf jaar uit elkaar of gaat u bijna apart wonen en heeft u minstens één kind tussen de 8 en 16 jaar? Meld u aan voor ons onderzoek! Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zien we graag beide ouders, maar deelname is ook mogelijk als één ouder mee wil doen. Indien beide ouders meedoen dan hoeven zij niets gezamenlijk te doen, er worden aparte afspraken gemaakt.
Onderzoeksopzet
In dit onderzoek willen wij gezinnen graag meerdere keren zien. Dit geeft ons de kans om verandering te onderzoeken, en na te gaan wat vooraf gaat aan wat. Indien beide ouders mee doen dan hoeven zij tijdens het onderzoek niets gezamenlijk te doen of elkaar te zien.
Ervaring met eerder onderzoek leert ons dat de meeste kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek. Ook ontvangen zij voor hun bijdrage na elk van de drie meetmomenten een cadeaubon ter waarde van €10,-. Daarnaast worden er drie geldbedragen (€50,- €100,- en €150,-) verloot onder de gezinnen die aan alle drie de meetmomenten van het onderzoek hebben meegedaan. Bovendien ontvangt u na afloop van het onderzoek een verslag met onze algemene conclusies. Dit zijn bevindingen die betrekking hebben op de gehele onderzoeksgroep en bevatten dus geen informatie over uw specifieke thuissituatie.
De gegevens die in onderzoek worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens zullen anoniem, d.w.z. zonder uw persoonsgegevens, worden opgeslagen en verwerkt.

Kijkt U a.u.b. op www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl. Daar kunt u zich ook opgeven.


Print