Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 395

Agenda

29 maart          Basketbaltoernooi groepen 5 en 6 (12.45 uur)
30 maart          Afsluiting project met dansvoorstelling 
                          (14.00 uur witte kleding) 
5 april               Schoolvoetbaltoernooi 
6 april               Anglia exams groepen 6, 7 en 8 
10 april             Schilderen: Sikkens kleureninitiatief 
13 april             Paasontbijt 
14-17 april        Paasweekend 
18-20 april        Cito eindtoets groep 8 
21 april             Koningsspelen (continurooster tot 14.00 uur) 
22/4-7/5           Meivakantie 
4 mei                 Dodenherdenking: Emma en Tirra lezen gedichten om 19.45 
                           uur in het Bos van Wijckerslooth.

Paaltjes

Er zijn paaltjes gezet door de gemeente op de stoep voorbij de gymzaal. Dit omdat daar op de stoep geparkeerd werd en ouders met kinderwagens de weg op moesten. Dit gaf gevaarlijke situaties. De bewoners aan de overkant moeten snel in en uit de straat voor hun huizen kunnen i.v.m het feit dat zij deel uitmaken van de hulpdiensten (Brandweer ) Dus daar niet gaan parkeren. De fiets is het beste vervoersmiddel, vooral nu de lente eraan komt!

Dansvoorstelling

Donderdagmiddag 30 maart om 14.00 uur in de gymzaal wordt het project dieren afgesloten met een dansvoorstelling. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De kinderen komen deze dag zoveel mogelijk in het wit gekleed.

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad

Beste ouders, Inmiddels hebben er dit schooljaar alweer enkele MR-vergaderingen plaatsgevonden. Graag brengen we jullie op de hoogte van wat er zoal is besproken.
Een belangrijke ontwikkeling is het naderend vertrek van Theo Caspers als directeur van de Daltonschool. Hij zal nog wel andere werkzaamheden blijven uitvoeren binnen het openbaar onderwijs in Oegstgeest (OPOO). Zoals gebruikelijk zullen er verschillende leden van de MR plaatsnemen in de BAC (Benoemingsadviescommissie). Wij stellen met zijn allen het profiel op voor de nieuwe directeur, waarna de advertentie geplaatst zal worden en er op niet al te lange termijn gesprekken zullen plaatsvinden. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft, schroom dan niet contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.
Inmiddels is de taalklas gestart voor de Syrische kinderen die op de Daltonschool zijn gekomen. Deze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig en deze vindt nu buiten de klas plaats. Voordelen zijn dat deze leerlingen sneller de taal leren en dat dit niet ten koste gaat van de aandacht van de leerkrachten voor de hele klas. Ook is er nu weer meer ruimte voor NT2-begeleiding voor andere kinderen. Het loopt goed en de kinderen leren de Nederlandse taal in een razend tempo.
Tenslotte: zoals u ongetwijfeld heeft gezien, wordt er ontzettend hard gewerkt in de moestuin. Tijdens ‘NL Doet’ zijn veel ouders en ook leerlingen aan de slag gegaan en dat werk wordt nu voortgezet. De MR vindt het fantastisch dat een groep (groot)ouders zich hier zo hard voor inzet; meer hulp is altijd welkom!
De MR heeft graag contact met de ouders. Meer informatie kunt u vinden op de website: http://www.daltonschooloegstgeest.nl/Ouders/Organisatie/Medezeggenschapsraad
Wij zijn altijd bereikbaar via het mailadres MR@daltonschooloegstgeest.nl. Of spreek ons aan op het schoolplein!

Save the date: zomerfeest 2017

De lente is begonnen en dus kunnen we weer vooruitkijken naar het zomerfeest. En om het helemaal gek te maken is het thema van het zomerfeest dit jaar: De wereld op zijn kop: winter in de zomer!
Op zaterdag 10 juni is het zover, noteer de datum vast in uw agenda!
Zoals altijd hebben Ouderraad en school hulp van ouders nodig om het feest tot een succes te maken. Wilt u meehelpen bij de organisatie, laat het dan weten aan de Ouderraad. Tijdens het zomerfeest zal een verloting worden gehouden van prijzen van lokale ondernemers voor een goed doel (Het vergeten kind). Bent u ook ondernemer en wilt u een prijs beschikbaar stellen, of heeft u nog iets moois op zolder liggen, dan hoort de Ouderraad het graag. De Ouderraad is te bereiken via ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl, of spreek een van de leden aan op het schoolplein

Bericht Summerschool

Net als in de voorgaande jaren zal ook in de zomervakantie van 2017 een programma-aanbod zijn van Summerschool. Dit zal echter niet meer onder de verantwoordelijkheid van OPOO plaatsvinden. Het concept heeft zich in de afgelopen jaren bewezen, gezien het feit dat veel kinderen gebruik hebben gemaakt van het bijzondere aanbod. OPOO is er trots op dat ze aan deze ontwikkeling heeft kunnen bijdragen, maar het wordt nu tijd dat de Summerschool zelfstandig doorgaat. Dat zullen zij doen onder een nieuwe naam (die is voor ons nog niet bekend…). We wensen het team van Summerschool veel succes met de prachtige uitdaging!

De Leerlingenraad

Wij zijn Eva en Lara, en zitten in groep 7. Vorig Jaar zijn wij door de klas verkozen om in de leerlingenraad te mogen mee beslissen met alle ideeën. En dat vinden we leuk om te doen. Verder vertellen we iets over ons zelf.
Ik ben Lara en ik ben 10 jaar oud ik houd van paardrijden en dansen. Verder zit ik natuurlijk op de daltonschool Oegstgeest en zit in groep 7. Ik heb een hele fijne klas en een leuke juf.
Ik ben Eva en ik ben 11 ik zit op hockey en ik vind het een super leuke sport. Maar ik hou er ook van om met vriendinnen te spelen. Verder zit ik op een hele leuke school.
Hoi, ik ben Karam Alkaissy, en ik vertegenwoordig groep 8 in de leerlingenraad.
Ik heb veel hobbies, zoals tekenen maar ook atletiek, de sport waar ik zelf op zit, ook houd ik ervan om soms wel urenlang boeken te gaan lezen.
De reden dat ik in leerlingenraad zit is omdat ik graag de school wil verbeteren en het mij leuk lijkt om mee te beslissen over het bestuur van de school, want ik vind dat wij de kinderen die hier 8 jaar lang op school zitten niet alleen hoeven te kijken maar ook mogen doen!
Hallo ik ben Kai Weissbach ik zit in groep 8. Ik hou van basketballen. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik de school leuker wil maken en dat we leukere schooluitjes krijgen.Print