Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 398

Agenda

12 mei               Schoolfotograaf
15 mei               Start Entreetoets groep 7
15 mei               Kamp groep 8
24 mei               Juffen- en meestersdag
10 juni               Zomerfeest OR
16 juni               Bedankaktiviteit
21 juni               Studiedag, kinderen vrij
30 juni               Afscheidsavond
3 juli                   Rapporten mee

Beste ouders,

De komende weken gaan wij in groep 6 & 7 werken met Snappet. Volgend schooljaar starten we “officieel” met de groepen 4 t/m 8. Dit heeft betrekking op de kernvakken rekenen, taal en spelling.

Wat is Snappet?

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Al meer dan 1.400 scholen verruilden hun papieren werkboeken voor Snappet. Snappet biedt de verwerkingsstof die aansluit op de bestaande lesmethoden. Daarnaast is Snappet de grootste op het gebied van adaptief werken met meer dan 1 miljoen opgaven. Leerlingen kunnen met Snappet werken aan hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau. Leerlingen, leerkrachten én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas.
Snappet wordt aangeboden op door hen geleverde tablets of op tablets of computers van de school. Het kan worden gebruikt voor groep 4 tot en met 8 in het basisonderwijs voor alle kernvakken. Sinds kort is Snappet ook verkrijgbaar voor het VMBO.

Waarom werken met Snappet?

Snappet is gebaseerd op drie krachtige principes, die ook wetenschappelijk zijn aangetoond: het belang van directe feedback voor leerling en leerkracht, het oefenen op eigen niveau (adaptief) en het belang van oefening en herhaling. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee beter in staat zijn om alle leerlingen te volgen en in te spelen op hun individuele leerbehoeften, waardoor de leerresultaten toenemen. Met Snappet wordt ieder kind uitgedaagd om zich, binnen de eigen mogelijkheden, optimaal te ontwikkelen.

Wat verandert er?

Snappet is een tool voor de leerkracht om inzicht te verwerven in de vaardigheden van de individuele leerlingen. Hierdoor kunnen we beter omgaan met niveauverschillen in de klas en zien we veel sneller waar een leerling nog hulp bij nodig heeft. Door meer te werken op eigen niveau kunnen ze meer succeservaringen opdoen en zullen het zelfvertrouwen en de motivatie toenemen. Aan onze onderwijsinhoud en -principes verandert verder niets. Snappet is gekoppeld aan de huidige lesmethodes en we blijven instructies geven, al zullen deze ook vaker op maat kunnen zijn dankzij Snappet. Na de ‘gewone’ les zullen de kinderen op eigen niveau verder werken aan het betreffende leerdoel. De opgaven groeien op dat moment als het ware met hen mee.
Bij sommige lesonderdelen, waar het noodzakelijk is om meer praktisch bezig te zijn, blijven we dat uiteraard doen. Waar de kinderen voorheen hun antwoorden in hun schrift of werkboek noteerden, zullen ze dat nu op een tablet of laptop doen. Ze krijgen direct feedback op hun gemaakte opgave. Bij een fout antwoord, moeten ze meteen proberen hun antwoord te verbeteren. Op het computerscherm van de leerkracht is ‘live’ te volgen wat de kinderen doen en hoe ze het doen, zodat direct extra hulp geboden kan worden. Snappet is in de feedback signalerend en niet leidend. Het biedt ondersteuning aan de leerkracht maar is zeker geen vervanger. Kinderen zullen altijd aanvullende, inhoudelijke uitleg van de leerkracht krijgen als dat nodig blijkt. Ze krijgen die feedback en uitleg nu direct, en niet pas ‘s middags of de volgende dag als alle schriftjes zijn nagekeken. Zo wordt de leertijd dus effectiever benut.

Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?

De kinderen zullen maximaal 1,5 uur per dag met Snappet werken, zeker niet aan 1 stuk! De verwachting is dat we met Snappet juist meer ruimte te creëren voor vakken als (creatief) schrijven, wereldoriëntatie en creatieve vakken. De rest van de dag zullen de kinderen dus ook gewoon gebruik blijven maken van (werk)boeken en zullen ze uiteraard blijven schrijven op papier. We hopen dat de schrijfvaardigheid juist verbetert, omdat de kinderen bewuster met het schrijven bezig zijn op de momenten dat ze schrijven. Ook bij het werken met Snappet zullen de kinderen een schrift (en eventuele andere hulpmiddelen) gebruiken om berekeningen te maken en uit te proberen, voor ze hun antwoord intypen. Daarnaast zullen we toetsen blijven afnemen om de voortgang te kunnen bewaken.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag!

Met vriendelijke groet,
Team Daltonschool Oegstgeest
Print