Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 401

Agenda

10 juni               Zomerfeest OR (Thema; de wereld op z'n kop)
16 juni               Bedankaktiviteit (zie beneden)
16 juni               Trouwdag meester Wouter
21 juni               Studiedag, kinderen vrij
26 juni               Uitje groep 7 Drievliet
27 juni               landelijke staking Primair Onderwijs (nieuws volgt)
27 juni               Rolstoel 4 daagse
29 juni               Uitje kleuters speeltuin Vogelwijk (continu tot 14.00 uur)
30 juni               Afscheidsavond
3 juli                   Rapporten mee
7 juli                   12.00 uur Start zomervakantie


Verkiezingen Medezeggenschapsraad

Beste ouders,
In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze Daltonschool zitten vier ouders en vier leerkrachten. De directeur neemt ook deel aan de vergaderingen. Rond de zomer nemen twee ouders (Reinoud Noordman en Elfred Bus) na vele jaren afscheid van de MR. Er zijn dus twee nieuwe ouders nodig als lid van de MR.


De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, altijd 's avonds en op verschillende doordeweekse dagen. De onderwerpen lopen uiteen van de lange termijn strategie van de school en de jaarkalender tot de schoolbegroting en nieuwe lesmethoden. Soms wordt de MR alleen geïnformeerd, andere keren heeft ze een formeel advies- of instemmingsrecht. Ook zitten er altijd een Dalton-MR-ouder en een Dalton-leerkracht in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de vier openbare basisscholen in Oegstgeest. En misschien wel het belangrijkste: de ouders in de MR zijn beschikbaar als aanspreekpunt voor iedereen, zodat opmerkingen van ouders besproken kunnen worden in de MR met de directeur.

We roepen jullie hierbij op om je kandidaat te stellen! Alle ouders kunnen meedoen, het maakt niet uit in welke groep je kind (eren) zit(ten). Kandidaat stellen is heel simpel: stuur een e-mail met je naam, die van je kind(eren) en zijn/haar/hun groep naar mr@daltonschooloegstgeest.nl . De secretaris van de MR, Wietske Dutrieux is ook bereikbaar voor vragen: wmbrouwer@gmail.com

Natuurlijk kun je ook eventuele vragen mailen naar bovenstaand e-mailadres of één van ons aanspreken op het schoolplein. Als er meer dan twee kandidaten zijn worden er formele verkiezingen gehouden, deze zullen nog voor de zomer plaatsvinden.
Alvast bedankt voor de reacties.

Namens de verkiezingscommissie
Rob van der Salm (Voorzitter MR)

Bedankaktiviteit en afscheid!

Vrijdagmiddag 16 juni vindt vanaf 13.15 uur de bedankactiviteit plaats. Dat is onze manier om de ouders, opa's en oma's  die zich hebben ingezet voor de school te bedanken voor hun inzet. U bent allemaal van harte uitgenodigd. De kinderen zullen voor u optreden en het team zal dat ook doen! 
Dit jaar zullen we ook tijdens de bedankaktiviteit 3 heel gewaardeerde collega's in het zonnetje zetten die ons gaan verlaten na vele jaren verbonden te zijn geweest aan onze school.
Juf Ellen , meester Rick ( de gymmeester) en meester Henny (onze intern begeleider) zeggen het onderwijs vaarwel. Wij groeten ze met pijn in het hart, maar niet na ze eerst op gepaste wijze uit te zwaaien. Vanaf het einde van de optredens tot 16.30 uur is er gelegenheid voor u om, onder het genot van een drankje, afscheid te nemen. We nodigen u van harte uit dit te doen!
Print