Uit de school geklapt 408

Agenda

26 september   MR/OR
27 september   Fietsles groep 4
27 september    Herfstwandeling kleuters Leidse Hout
27 september   Start Verkoop Kinderpostzegels groepen 7 en 8 
29 september   Hutspot 
2 en 3 oktober  Vrij 
4 oktober           Opening Kinderboekenweek en aanbieding cadeau door Lidl 
5 oktober           Landelijke stakingsdag personeel: kinderen vrij
10 oktober         OR jaarvergadering
13 oktober        Spring-er-es-in-show met uitreiking Gouden Griffels en Penselen
14-22 oktober   Herfstvakantie

Nieuwe directeur bekend

Vanaf 1 januari 2018 wordt dhr. Ed Schut benoemd als directeur van de Daltonschool Oegstgeest. Dhr. Schut is nu adjunct-directeur en intern begeleider van een Daltonschool in Leidschendam. De komende tijd zal hij zo nu en dan zijn gezicht laten zien. Eerst aan het personeel en de kinderen,  spannend voor iedereen! We feliciteren hem en wensen hem veel succes!

Sportdag en sponsorloop afgelast. Wat nu?

Het weer en de toestand van het veld veroorzaakten een afgelasting van de sportdag. Deze wordt naar 11 juni verplaatst. Omdat de kinderen al voor de sponsorloop op pad zijn geweest gaat die aanstaande vrijdagochtend wel door. Dus sportschoenen en sportkleding aan, sponsorkaart meenemen! We beginnen om 11 uur op het parcours rond de gym zaal.

Jaarvergadering Oudervereniging verplaatst wegens door staking personeel

De Jaarvergadering van de Oudervereniging is verplaatst naar dinsdag 10 oktober. Agenda en overige stukken worden per mail aangeleverd.

Bezorgd

We maken ons steeds meer zorgen over de mogelijkheid speciale activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Oorzaak is het kleiner aantal ouders dat een handje toesteekt. Een kleiner groepje ouders krijgt meer te doen. Dat begint een te zware wissel op deze groep ouders te trekken. Dus; als er hulp wordt gevraagd: niet eerst wachten tot anderen zich opgeven, maar gewoon zelf! Dit maakt het lichter en leuker voor iedereen. We proberen de vraag al te beperken, maar uit veiligheidsoverwegingen heb je begeleiding nodig.
Dat geldt ook voor sportevenementen. Aan de gemeentelijke atletiekdag voor de groepen 7 en 8 doen wij dit jaar niet mee. De opzet is veranderd en er moeten veel te veel ouders worden ingezet. We weten nu al dat dit niet gaat lukken. Jammer!