Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 412

Agenda

5 december      Sinterklaas continurooster tot 14.00 uur 
7 december      Ombouwavond om 19.00 uur
8 december      MEC les groep 7 Vleermuizen
15 december    Kaarsen maken
18 december    Kerststukjes
19 december    Kerststukjes
20 december    Kerst Spring-er-es-in
21 december    Kerstviering (17.45 uur) 
23 dec-7 jan      Kerstvakantie

Mogelijke staking

Overleg van de onderwijsbonden met de nieuwe minister van onderwijs, Slob, moet duidelijk maken of er verder actie gevoerd gaat worden op 12 december. We houden u op de hoogte. Tot nu toe zijn de tekenen niet erg hoopgevend.

Te laat

Het aantal kinderen dat te laat komt, met name in de kleutergroepen, is schrikbarend. Tussen 8.45 en 9.00 uur komen er gemiddeld per groep 5 kinderen binnendruppelen. Dit stoort enorm, maar betekent voor de kinderen die te laat komen dat ze veel noodzakelijke informatie over de dag mislopen. Denk aan de uitleg van opdrachten, dagritme etc.. Bovendien kunnen leerkrachten ook geen informatie meer met de ouders uitwisselen. Een gemiste kans.
Dus: kom op tijd!

Taalklas

Laatst popte de vraag op wat we doen met de Syrische kinderen die op school zitten. 
Sinds maart van dit jaar hebben we daar 2,5 dagen per week een speciale taalklas voor. We proberen de kinderen zo snel mogelijk Nederlands te leren, zodat ze aan het maatschappelijke verkeer kunnen deelnemen. We hebben hiervoor vaak overleg met Vluchtelingenwerk Oegstgeest. 
De kinderen zijn heel gemotiveerd en schieten ook vooruit.

Overblijf

Bij de overblijf merken we dat een groep (oudere) kinderen juist heel snel thuis eet om zich daarna bij de kinderen van de TussenSchoolse Opvang te voegen. Dit geeft problemen bij de begeleiding van de TSO kinderen.  Vanaf 12.45 uur is de speelplaats beschikbaar voor alle kinderen.

Schoolspot licentie niet meer geldig vanaf 1-1-2018 (vroeger Surfspot)

Vanaf 1 januari is de software die u via Schoolspot (Surfspot) kon aanschaffen niet meer geldig. Dit heeft te maken met het feit dat wij geen Windows licenties meer afnemen. Hierdoor mogen wij Schoolspot ook niet meer aanbieden. Vanaf 1 januari moeten alle programma's die via Schoolspot zijn aangeschaft zijn verwijderd van uw computer(s). Heeft u vragen hierover dan kunt u deze stellen aan Rik Knijnenburg via admin@daltonschooloegstgeest.nl

Sportonderzoek gemeente Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest wil dat iedereen kan sporten. Voor jeugdigen (tussen 4-18 jaar) met bijvoorbeeld autisme, druk gedrag of gedragsproblemen, is het niet altijd mogelijk om met reguliere sporten mee te doen. Jij kunt helpen. Vul de online enquête in over wat er nodig is om sporten en bewegen ook voor deze kinderen/jongeren mogelijk te maken. Doe mee met het  https://nl.surveymonkey.com/r/sportonderzoekoegstgeest

Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018

Geachte ouder/verzorger, Kinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar af en toe moet er ook de mogelijkheid zijn om te ontspannen en om leuke dingen te ondernemen. Om de kinderen regelmatig iets extra’s te kunnen bieden zoals de hutspotmaaltijd, het kaarsen en kerststukjes maken met Kerst, een paasontbijt, excursies, Daltonleermiddelen en nog veel meer, is er de ouderbijdrage in het leven geroepen. Met de ouderbijdrage worden dus activiteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed.
Hierbij het verzoek om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 aan ons over te maken. Omdat de activiteiten reeds gestart zijn, verzoeken wij u uw bijdrage vóór
1 december a.s. aan ons over te maken.
De bijdrage voor dit schooljaar bedraagt, net als vorig schooljaar, EUR 50 per kind.
U kunt dit bedrag overmaken naar:
Rekening: NL65INGB0002626871
Ten name van: Oudervereniging Daltonschool Oegstgeest
Graag hierbij de naam en achternaam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden.
Voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad of een e-mail sturen naar ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Wij wensen uw kind(eren) een leuk en leerzaam schooljaar toe.

 


Print