Nieuws
Activiteiten

Uit de school geklapt 413

Agenda

5 december      Sinterklaas continurooster tot 14.00 uur 
7 december      Ombouwavond om 19.00 uur
8 december      MEC les groep 7 Vleermuizen
12 december    Stakingsdag
15 december    Kaarsen maken
18 december    Kerststukjes
19 december    Kerststukjes
20 december    Kerst Spring-er-es-in 21 december    Kerstviering (17.45 uur) 
23 dec-7 jan      Kerstvakantie

Sinterklaasdag

Sinterklaas heeft laten weten op 5 december op de Daltonschool langs te zullen komen. De bovenbouw kan de surprise om 8.30 uur in de klas zetten en daarna naar buiten gaan. Om 8.40 gaan alle kinderen naar binnen en verzamelen zich in de hal. We hopen dan door hard te zingen de Sint naar binnen te kunnen lokken.Alle kinderen blijven deze dag op school lunchen en zijn om 14.00 uur vrij.
Op donderdag 7 december willen we om 19.00 uur de school omtoveren naar de Kerstsfeer. Alle hulp is dan welkom!

Mogelijke staking

U ontvangt een brief via de mail waarin uitgebreid wordt ingegaan op de stakingsdag van 12 december. Daltonschool Oegstgeest zal deze dag gesloten zijn. Alle personeelsleden staken dan. 
Wat betreft de opvang kunnen we U het volgende melden:
De SKO is op 12 december extra geopend voor alle bso-groepen die zijn verbonden aan de scholen die staken. Als u bij de SKO buitenschoolse opvang afneemt, kunt u uw kind aanmelden via de bso-groep van uw kind. Omdat er geen extra groepen open gaan en er beperkte capaciteit is qua groepsgrootte, is er een plaatsingsvolgorde. Kinderen die de dinsdag als vaste dag hebben in hun pakket, krijgen voorrang. U kunt uw kind aanmelden tot woensdag 6 december. Daarna kijkt de SKO wat er mogelijk is op basis van beschikbaarheid.
Een stakingsdag als deze noemen ze bij de SKO een niet-schooldag. Heeft u het Basispakket dan zitten daar maximaal 2 niet-schooldagen in per jaar. Is de dinsdag de vaste opvangdag? Dan kunt u deze stakingsdag inzetten zonder extra kosten.
Heeft u het Zorgeloos- of Onderwijspakket? Hierin zitten alle niet-schooldagen per schooljaar. Weer geldt: is de dinsdag de vaste dag dan kunt u zonder kosten deze stakingsdag als niet-schooldag inzetten.
Zijn de niet-schooldagen op of heeft u het vakantiepakket dan betaalt u Euro 83 voor een hele dag opvang. 

Even voorstellen….
Mijn naam is Ed Schut. Vanaf 1 januari word ik de directeur van de openbare daltonschool Oegstgeest. Op dit moment werk ik nog op daltonschool De Tandem in Leidschendam. Ik heb daar 23 jaar gewerkt, waarvan de laatste 5 jaar als adjunct-directeur en intern begeleider. Ik heb in de afgelopen jaren veel daltonscholen gezien, omdat ik namens de Nederlandse Daltonvereniging andere daltonscholen visiteer.

Ik woon in Leidschendam, samen met mijn vrouw Barbara en mijn twee zonen Luc (16) en Jules (13).
Ik heb heel veel zin om op de daltonschool Oegstgeest te komen werken. Ik ben al een paar keer langs geweest om kennis te maken. Het zal moeilijk zijn om afscheid te nemen van mijn huidige school, maar ik weet zeker dat ik er een hele leuke werkplek voor terug krijg!
Tot snel!

Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest

OPOO heeft vanaf 22 november jl. een zogenaamd Raad van Toezicht model. Op deze dag zijn de leden van de Raad van Toezicht door de Gemeenteraad van Oegstgeest benoemd. De directeur-bestuurder vormt hierbij het dagelijks bestuur. van OPOO.

Indeling kleutergroepen

De leerkrachten van de kleutergroepen hebben veel tijd besteed om een indeling te maken van 2 naar 3 kleutergroepen. Hierbij is gelet op de verdeling van: jongens en meisjes, oudsten en jongsten, vriendjes en vriendinnetjes (natuurlijk niet helemaal te realiseren), gedrag en didactisch niveau, taalvaardigheid.
Ook de duur van de periode dat de kinderen op school zijn is van invloed. 
We zijn er nog niet in geslaagd een leerkracht te vinden voor de 3 dagen kleutergroep. We doen ons best, maar nu al blijkt het in de Randstad moeilijk te zijn om personeel te werven.

groepsherindeling kleuters in drie kleutergroepen vanaf 1 januari 2018

groep 1/2A

(groeit naar 25)

groep 1/2B

(groeit naar 22)

groep 1/2C

(groeit naar 23)

oudste kleuters (7j en 4m)

oudste kleuters (4j en 6m)

oudste kleuters (7j en 4m)

Hassan Al Mahmoud

Achraf van der  Linden

Iarla Devaney

Sam Banks

Koen Gotink

Daniel Stork

Fabi Delgado

Guido Kaptein

Roshan Matai

Bram Treur

Olivier Kruidhof

Benjamin Neuteboom

Thijs Ober

Dalia Altowel

Tijmen Hermse

Elano Jongsma

Lot van Klaveren

Darragh O ‘Sullivan

Nora Vlieland

Lamar Shikh Taleb

William Creijghton

Lynne Samwel

Angel Koudijs

Emilie Bik

Jolien Dutrieux

Linde van Straalen

Faye Warmerdam

Marit Kelder

Nika Möller

Shernice Leidsman

Ali Al Halabi


Maneli Saeidpour Parizi
middelste kl. (5j en 5m)

middelste kl. (4j en 3m)

middelste kl. (4j en 5m)

Isam Shikh Taleb

Mamady Kourouma

Dyvano Koudijs

Abel Jansz

Adam Mahdad

Erfan Amin

Dim Kuggeleijn

Kriyan Jaghai

Jacob Jasik-Zerdzinski

Emil Grootes

David Tofan

Mert Secilir

Sebastiaan Vreekamp

Dyala Awad

Nora Abd El Maksoud

Isa Pourchez

Tessa Lette

Isabella (per wanneer?)

Daphne van Heur

Lieke Oudshoorn

Amel Al Mahmoud

Julie Verburg


Douae Quebdani

Indira Matai


Louise Sandberg

Elenajongste kl. (2j en 2m)

jongste kl. (2j en 3m)

jongste kl. (1j en 2m)

Areej Jafan (4-1)

Noah Creighton (5-2)

Pepijn Meulman (9-3)

Lars den Dekker (18-4)

Bowie Blankert (6-3)

Cathelijne Kruidhof (6-3)

Tycho den Dekker (18-4)

Lara Treur (1-1)

Lizzy Kriek (17-4)

Isabella van Duijn (6-2)

Winnie Vlieland (26-4)Lilly Butter (10-3)


Print