Nieuws

Uit de school geklapt 417

Agenda

17 januari  MR/OR
22 januari  Studiedag
24 januari nationaal voorleesontbijt
  

Mijn eerste week...

Mijn eerste week zit erop! Dagelijks kwam ik met veel plezier naar school. Ik heb deze week vooral gebruikt om het team te leren kennen. Ik heb al met veel ouders en leerlingen kennis gemaakt. Fijn dat er al veel ouders zijn langs geweest om zich voor te stellen. Ik ga heel erg mijn best doen alle namen en gezichten te onthouden! Als jullie vragen hebben, loop dan gerust even bij me binnen. Ed Schut

Sponsorgeld

Een gedeelte van het sponsorgeld is inmiddels goed besteed. Wij hebben een bak materiaal voor het park en een bak materiaal voor het plein. Er wordt heerlijk gebald, gesprongen, getennist en gehoepeld.

Bibliotheekouders gezocht

Wie oh wie wil onze gezellige groep bibliotheekouders komen versterken? De bedoeling is om een half uurtje per week in de schoolbibliotheek boeken uit te lenen aan de kinderen. Als veel mensen zich aanmelden kunnen we het zo verdelen dat je zelfs maar een keer in de veertien dagen nodig bent. De uitleentijden zijn ook aan te passen aan de wensen van de meeste ouders. Nu is de bibliotheek twee keer in de week open, op dinsdag en op vrijdag. Aan het eind van het schooljaar komen we een keer een avond bij elkaar om de bieb te controleren op eventuele vermissingen en praten we het jaar nog even gezellig door onder het genot van een drankje en een taartje. Ook zorgt de groep er voor dat er elk schooljaar nieuwe boeken in de schoolbieb komen. Kortom: een gezellige bezigheid!!! Lijkt het je leuk geef je dan op bij juf Margret van groep 3 (margret@daltonschooloegstgeest.nl). Ook kan je altijd een keertje komen meedraaien met een van de biebouders. Groetjes namens de bibliotheekouders, Margret van Elsen

link naar website

Print