Nieuws

Uit de school geklapt 419

AGENDA

15 februari Rapportgesprekken
20 februari Rapportgesprekken

Rapporten

Volgende week krijgt u het rapport van uw kind per mail opgestuurd. In de groepen 4 t/m 8 werken we voor de vakken taal, spelling en rekenen sinds het schooljaar 2017-2018 met Snappet. Het rapport is daarom ook veranderd. Zo zijn alle cijferbeoordelingen omgezet in een letterbeoordeling. De beoordeling van de vakken in Snappet is gebaseerd op de verwerking van al het werk in Snappet. Het is daarom veel minder een momentopname en de werkhouding speelt een grotere rol in de beoordeling. Daarnaast doet het meer een beroep op inzicht en moeten de kinderen laten zien dat ze de vaardigheid ook daadwerkelijk in allerlei situaties kunnen toepassen. Het kan dus voorkomen dat u een verschil opmerkt in het rapportcijfer voor taal, spelling of rekenen ten opzichte van vorig jaar.

CITO

Alle leerlingen krijgen hun CITO-uitslagen in een enveloppe mee naar huis. Bij de groepen 1 en 2 nemen we geen CITO-toetsen meer af. De ontwikkeling van de kinderen houden we bij met de Leerlijnen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze worden natuurlijk wel besproken tijdens de gespreksavonden.

Moestuin

Het moestuin seizoen gaat in maart weer van start en moestuin-ouders Gabie en Eiskje zijn druk in de weer met de planning. Ze hebben de taken wat versimpeld en verbeterd en er is nu ook een vaste kraan in de tuin, dus we hoeven niet meer boven de sloot te hangen! School is heel blij met de ouders, opa's en oma's die zich al opgegeven hebben voor dit tuinseizoen, maar extra hulp is welkom. Hoe meer hulp, hoe meer de kinderen de tuin in kunnen. Volgende week, tijdens de rapportgesprekken, hangt er bij elke groep een moestuinpostertje met meer informatie en mogelijkheid om je op te geven. Ga je mee de tuin in?!

Ouderraad (herhaling)

De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders, die mee willen helpen met het organiseren van activiteiten. Meld je aan via: ouderraad@daltonschooloegstgeest.nl  of kom naar onze vergadering op donderdagavond 15 maart om 20.00 uur op school.
Print